Menu
VCP YP positief over Kamerwens afschaffing leenstelsel

De Jongerenorganisatie van de VCP is blij dat de Tweede Kamer het leenstelsel wil vervangen door een basisbeurs. Volgens Sacha Heemskerk, bestuurslid van VCP Young Professionals, is dit goed nieuws voor studenten. “Hun financiele positie zal hierdoor verbeteren. Invoering van een basisbeurs zal er tevens toe leiden dat studenten meer ruimte hebben zich breder te kunnen ontwikkelen.”

Schulden

Tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag stemden alle partijen, behalve de VVD, voor een motie die een einde moet maken aan het huidige leenstelsel. Het stelsel is al jaren omstreden omdat studenten en hun ouders voor een groot deel zelf de studiefinanciering voor hun rekening nemen, wat leidt tot enorme schulden, met name bij middeninkomens.

SER Jongerenplatform

De wens van de Kamer sluit aan bij een verkenning van het SER-Jongerenplatform, eerder dit jaar. Daarin wordt gepleit voor herstel van de basisbeurs en een ruimere aanvullende beurs. “Dit draagt bij aan de zelfstandigheid van jongeren. Zij worden hierdoor in staat gesteld een betere start te maken zodra ze met hun studie klaar zijn”, zegt Sacha Heemskerk van VCP YP, dat deel uitmaakt van het SER-Jongerenplatform.

Compensatie

De Kamer heeft geen uitspraak gedaan over een vorm van compensatie voor studenten. Er geldt nu een compensatieregeling van 2000 euro in de vorm van een studievoucher. Daarover heeft het SER-Jongerenplatform gezegd dat het veel te weinig is. Waarschijnlijk zal het nog even duren voordat de basisbeurs in ere is hersteld. Minister Van Engelshoven (Onderwijs) zegt dat een volgend kabinet dit moet oppakken.

Laatste nieuws

Hoge gasprijs: aan welke knoppen kunnen we draaien

14 oktober 2021

Hoge gasprijs: aan welke knoppen kunnen we draaien

Eerste Kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

12 oktober 2021

Eerste Kamer stemt in met betaald ouderschapsverlof

Lancering Geenpensioen.nl

12 oktober 2021

Lancering Geenpensioen.nl

Meer nieuws
Naar boven