Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in de landelijke en regionale UWV cliëntenraden een zetel en vertegenwoordigt daar haar achterban, die uitkeringsgerechtigd en/of werkzoekend is. Recentelijk zijn er vacatures ontstaan voor de volgende regionale cliëntenraden: Den Haag/Leiden, West-Brabant/Zeeland en Utrecht/Flevoland.

Om deze vacatures op te vullen is de VCP op zoek naar personen die:
• Cliënt van het UWV zijn, m.a.w. een uitkering van het UWV ontvangen of als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf, en;
• Lid zijn van een bij de VCP aangesloten organisatie cq. de VCP-uitgangspunten onderschrijven.

Rol UWV cliëntenraad
Binnen het UWV bestaan verschillende cliëntenraden, een landelijke centrale cliëntenraad en meerdere regionale cliëntenraden. Deze cliëntenraden zijn een afvaardiging van alle klanten van UWV. De afvaardiging bestaat uit leden van verschillende belangenorganisaties zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties. De UWV cliëntenraad evalueert de dienstverlening en probeert de uitvoering en kwaliteit hiervan te verbeteren. Ook heeft de cliëntenraad een adviserende en signalerende rol. Dit gebeurt gevraagd, maar ook ongevraagd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bespreken van de dienstverlening van het UWV. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling van cliënten door het UWV, maar ook de afhandeling van klachten, de betaling van uitkering en bespreken van de keuringen. Ook kan de cliëntenraad te allen tijde verbetervoorstellen en adviezen aan het UWV geven.
Het werk kost gemiddeld één dag per week en bestaat voornamelijk uit het voorbereiden van bijeenkomsten (inlezen, oriëntatie), vergaderen en reizen. Ook is er de mogelijkheid om bepaalde trainingen te volgen. Er is daarnaast vanuit het UWV een kleine onkostenvergoeding beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elwin Wolters (e.wolters@vcp.nl).

Foto: De Nationale Beeldbank/Hugo Vermonder

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws