Menu

Culemborg, 2 juli 2012

Oproep VVR en MHP: langere vervaltermijn vakantiedagen voor zwangere vrouwen

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer doen de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) en de MHP een oproep om wettelijk te regelen dat zwangere vrouwen een verlenging krijgen van de vervaltermijn voor vakantiedagen. “Veel vrouwen die een kind hebben gekregen zullen nauwelijks in staat zijn hun vakantiedagen binnen een half jaar op te nemen”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Hanneke de Geus.

Op 1 januari 2012 zijn de nieuwe bepalingen rondom de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen ingegaan. Werknemers moeten voortaan hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar van opbouw opnemen. Daarna komen deze dagen van rechtswege te vervallen. De VVR en de MHP maken zich zorgen over de uitwerking van deze nieuwe wetgeving voor vrouwen die gebruik moeten maken van zwangerschaps- en bevallingsverlof en die gedurende dat verlof wel vakantiedagen opbouwen maar deze niet kunnen opnemen.

Een (zwangere) werknemer kan weliswaar afspraken maken met haar werkgever, waardoor een langere vervaltermijn geldt dan die van zes maanden, maar het is de vraag in hoeverre deze werknemer hiervan gebruik zal en kan maken. Een werknemer zal in de praktijk niet snel het recht op vakantie bij de werkgever willen bevechten uit angst dat hierdoor de arbeidsverhouding verstoord raakt. Bovendien is de werknemer afhankelijk van ‘de goede wil’ van de werkgever. Indien de betreffende werknemer tegenover haar werkgever niet hard aan kan tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om de verplichte vakantiedagen op te nemen binnen zes maanden na het jaar van opbouw, dan komen deze te vervallen.

De VVR en de MHP dringen er nu op aan om wettelijk vast te leggen dat de periode van zwangerschap- en bevallingsverlof geacht wordt een periode te zijn waarin een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen, waardoor de wettelijke vervaltermijn met de duur van het zwangerschap- en bevallingsverlof wordt verlengd. Op deze manier zou deze onredelijke situatie worden opgeheven.

“Als MHP zijn we steeds tegen de aanscherping van de vervaltermijn van vakantiedagen geweest, omdat hierdoor minder ruimte ontstaat voor maatwerk en voor de afstemming van werk en privé. Uit signalen die wij ontvangen, blijkt dit bij zwangere vrouwen extra knellend te zijn. De beste oplossing zou natuurlijk zijn als voor iedereen weer een vervaltermijn van vijf jaar zou gelden”, aldus De Geus.

Download hier de brief.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws