Menu
KLM

De VCP heeft geen goed woord over voor het dictaat van de overheid op gebied van de arbeidsvoorwaarden verbonden aan het steunpakket aan KLM. De overheid stelt eisen aan arbeidsvoorwaarden en gaat daarmee op de stoel van cao-partijen zitten. Een gevaarlijk precedent, stelt de VCP.

Eenzijdige ingreep

KLM krijgt een steunpakket van 3,4 miljard euro vanwege het vitale belang voor de Nederlandse economie . “Wij snappen heel goed dat de overheid daar voorwaarden aan verbindt, maar het kan niet zo zijn dat er eenzijdig in de collectieve arbeidsvoorwaarden wordt ingegrepen. Door deze eisen vanuit de overheid krijgt het personeel het mes op de keel”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Personeel constructief

De handelwijze van de overheid steekt de VCP temeer daar het personeel van KLM al publiekelijk heeft aangegeven de ernst van de situatie in te zien en ook bereid is een bijdrage te leveren. “Het personeel stelt zich constructief op en ook daarom is het op zijn zachtst gezegd vreemd om het recht op collectieve onderhandeling in te perken”, zegt de VCP-voorzitter.

Afbreuk

De overheid hoort geen afbreuk te doen aan fundamentele werknemersrechten zoals het recht op collectieve onderhandeling, zo stelt de VCP in een oproep aan de Tweede Kamer. Op basis van een gedegen financieel-economische analyse en overleg tussen de sociale partners bij KLM worden passende en effectieve maatregelen het beste geborgd.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws