Menu
KLM

De VCP heeft geen goed woord over voor het dictaat van de overheid op gebied van de arbeidsvoorwaarden verbonden aan het steunpakket aan KLM. De overheid stelt eisen aan arbeidsvoorwaarden en gaat daarmee op de stoel van cao-partijen zitten. Een gevaarlijk precedent, stelt de VCP.

Eenzijdige ingreep

KLM krijgt een steunpakket van 3,4 miljard euro vanwege het vitale belang voor de Nederlandse economie . “Wij snappen heel goed dat de overheid daar voorwaarden aan verbindt, maar het kan niet zo zijn dat er eenzijdig in de collectieve arbeidsvoorwaarden wordt ingegrepen. Door deze eisen vanuit de overheid krijgt het personeel het mes op de keel”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Personeel constructief

De handelwijze van de overheid steekt de VCP temeer daar het personeel van KLM al publiekelijk heeft aangegeven de ernst van de situatie in te zien en ook bereid is een bijdrage te leveren. “Het personeel stelt zich constructief op en ook daarom is het op zijn zachtst gezegd vreemd om het recht op collectieve onderhandeling in te perken”, zegt de VCP-voorzitter.

Afbreuk

De overheid hoort geen afbreuk te doen aan fundamentele werknemersrechten zoals het recht op collectieve onderhandeling, zo stelt de VCP in een oproep aan de Tweede Kamer. Op basis van een gedegen financieel-economische analyse en overleg tussen de sociale partners bij KLM worden passende en effectieve maatregelen het beste geborgd.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws