Menu
Overleg over duurzame regeling vervroegd uittreden urgent

“Het is urgent om tot duurzame mogelijkheden voor vervroegd uittreden te komen. Voor de VCP staat als paal boven water dat wanneer er op korte termijn geen alternatief ligt, de zekerheid geboden moet worden dat de huidige regeling (voorlopig) wordt voortgezet. Professionals met een belastend beroep willen weten waar ze aan toe zijn. Gelijktijdig moet geïnvesteerd worden in duurzame inzetbaarheid. Niet iedereen haalt zondermeer de AOW-pensioendatum”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Belang van professionals
De VCP wil snel een duurzame regeling voor vervroegd uittreden waar in ieder geval professionals met een belastend beroep gebruik van kunnen maken. Berichten in de media maken dat er veel onrust ontstaat in de achterban. “Laat ik duidelijk zijn: een oplossing verdraagt geen uitstel. Ik roep alle sociale partners op om in belang van professionals met een belastend beroep serieus aan tafel te gaan en met een gedragen inhoudelijk alternatief te komen. Er ligt een reële kans om er met werkgevers en vakcentrales in goed overleg uit te komen. Dat draagvlak is ook nodig om de overheid over de streep te trekken. De VCP zal zich daarvoor voluit inzetten,” aldus Van Holstein.

Alle afspraken uit Pensioenakkoord naleven
In het pensioenakkoord 2019 is een regeling voor vervroegd uittreden afgesproken, waardoor er zowel een drempelvrijstelling voor de RVU-heffing, als een subsidie zijn gekomen. Deze regeling is nu halverwege de looptijd en nu moet er over een alternatief gesproken worden. Voor de VCP zou bijvoorbeeld de RVU-boete afgeschaft kunnen worden of de drempelvrijstelling verhoogd.

Zie update 19 september 2023

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws