Menu

Overzicht premies en belastingen 1 juli 2011

Werkkostenregeling

Per 1 januari wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.
De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het is nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag ieder jaar gekozen worden voor de werkkostenregeling of voor de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunnen onbelast worden vergoed en verstrekt zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte. Dit is het geval bij gerichte vrijstellingen. Ook zijn er verstrekkingen in natura die een zogenaamde nihilwaardering hebben en dus vrij vertrekt kunnen worden.  

Gerichte vrijstellingen:

 • vervoer en reiskosten: 
  • abonnementen voor reizen met openbaar vervoer
  • kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met openbaar vervoer of    eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer, ook voor de fiets, elektrische fiets, of    scooter
  • losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer; 
 • kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking; 
 • maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke; 
 • bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur, training en dergelijke, voor zover ze van    belang zijn voor het werk van de werknemer (inclusief kosten van inschrijving in een    beroepsregister);
 • outplacement; 
 • studie- en opleidingskosten; 
 • procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures); 
 • verhuiskosten; 
 • extraterritoriale kosten.

Loon in natura met een nihilwaardering:

 • voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste computer, het    kopieerapparaat en de vaste telefoon;
 • arbovoorzieningen; 
 • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd; 
 • ter beschikking gestelde kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls, werkkleding die op het werk achterblijft en ter beschikking gestelde werkkleding met een logo van ten minste 70cm2 per kledingstuk; 
 • de renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt (ook binnen cafetariaregelingen); 
 • de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van uw    werknemer als deze zonder deze nihilwaardering aftrekbaar zouden zijn in de inkomstenbelasting; 
 • ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is 
 • ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke apparatuur,    gereedschappen en toebehoren, die de werknemer ook ergens anders dan op de werkplek kan gebruiken, als het zakelijke gebruik 90% of meer is; 
 • ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt;
 • niet-permanente huisvesting op de werkplek, waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is niet op de werkplek te overnachten, bijvoorbeeld aan boord van zeeschepen, of bij parate diensten in een brandweerkazerne.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws