Menu
Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

De wettelijke mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen is voor de derde keer opnieuw uitgesteld, naar op zijn vroegst 2024. De behandeling in de Tweede Kamer en de voorbereiding door pensioenuitvoerders in het kader van onder andere een goede informatievoorziening aan deelnemers kost meer tijd. Dat heeft minister Schouten (SZW) vorige week in een brief bekend gemaakt. Het aangepaste wetsvoorstel zal naar verwachting binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld.

Effecten moeilijk te overzien
De VCP is geen voorstander van dit wetsvoorstel, omdat de meeste deelnemers hier helemaal niet bij gebaat zijn en de gevolgen (fiscaal en financieel) slecht kunnen overzien. Het is echter een onderdeel van de afspraken in het gemaakte Pensioenakkoord in 2019. De VCP heeft zich er dan ook sterk voor gemaakt dat deze keuzemogelijkheid niet in combinatie kan met andere keuzemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hoog/laag pensioen. Dat voorkomt dat mensen mogelijk te ver wegzakken in de hoogte van hun levenslange pensioen. Ook is het goed dat de groep die hiervan gebruik kan maken met een reparatiewet is aangepast en beperkt naar mensen die AOW-gerechtigd zijn op het moment dat de wet inwerking treedt. Deze groep kan de lumpsumbetaling dan ook uitstellen. Deze wet ligt nu voor bij de Tweede Kamer.

Geen speciale hulplijn
Eerder riep de VCP op een speciale hulplijn vanuit de overheid te organiseren, waar mensen met vragen over hun individuele situatie terecht kunnen. Pensioenfondsen hebben immers geen inzicht in iemands totale financiële situatie en kunnen dan enkel informeren en wijzen en waarschuwen over mogelijke risico’s. Hier wilde het vorige kabinet niet in mee gaan, ondanks animo bij verschillende partijen in de Tweede Kamer. Het tijdig evalueren van deze wet is dan ook belangrijk om te bekijken of mensen wel verstandige keuzes maken.

Laat je goed adviseren
De VCP vindt het dan ook erg belangrijk dat mensen die hier gebruik van willen maken zich eerst goed laten adviseren en informeren door een financiële adviseur of door hun vakbond. Het Nibud werkt aan een gratis online tool die mensen moet helpen bij het maken van keuzes. Een bedrag ineens lijkt vaak aantrekkelijk, maar pakt vaak (in het bijzonder fiscaal) nadelig uit omdat mensen veel belasting moeten betalen over het bedrag of mogelijk toeslagen kwijtraken of zelfs terug moeten betalen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws