Menu
Pensioenbrieven aan Eerste en Tweede Kamer

Op 18 januari jl. heeft de VCP samen met FNV en CNV een tweetal brieven geschreven. De eerste brief gericht aan de Eerste Kamer gaat in op de zorgen over de aanhoudende lage renteomgeving waarin de pensioenfondsen zich bevinden en de nieuwe UFR. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma op 19 januari een gesprek met de Eerste Kamer. De tweede brief gaat in op diverse pensioenonderwerpen die op 20 januari a.s. in de Tweede Kamer voor een Algemeen Overleg staan geagendeerd.

Gevolgen aanhoudende lage rente voor pensioenfondsen
In de brief aan Eerste Kamer geven de werknemersorganisaties aan dat bij de nieuwe UFR (rekenrente voor de lange termijn pensioenverplichtingen) sinds de zomer voor hen niet een verlaging van de UFR centraal staat, maar de volatiliteit die terug komt in de nieuwe systematiek en daarmee in de uitkeringen en premies en de gevolgen daarvan voor pensioendeelnemers. Zij roepen hierom de Eerste Kamer op, gegeven deze zorgelijke situatie, om er bij DNB op aan te dringen het UFR-besluit te heroverwegen en om te bekijken hoe er naar een stabielere methodiek voor de berekening van de lage termijn verplichtingen kan worden gekomen. De regering zou moeten onderzoeken hoe de instabiliteit en de gevoeligheid voor marktverstoringen en heftige koersbewegingen uit deze UFR kan worden gehaald en hoe de gevolgen van de UFR kunnen worden ondervangen.

Lees hier voor meer informatie de brief (.pdf) aan de Eerste Kamer.

Diverse pensioenonderwerpen
In de brief aan de Tweede Kamer wordt naast de lage renteomgeving en de UFR, op diverse pensioenonderwerpen ingegaan. De Tweede Kamer wordt verzocht af te zien van het van het inzetten van pensioenpremies en -aanspraken voor aflossing van de hypotheek of andere doeleinden. Dit omdat de juridische bezwaren groot zijn en niet duidelijk is welke groepen deelnemers hiermee zijn gebaat. In algemene zin is het voor de meeste deelnemers die pensioen zouden inzetten voor de aflossing van hun hypotheek, financieel nadelig op de lange termijn. Volgens de VCP is het in algemene zin het voor de meeste deelnemers die pensioen zouden inzetten voor de aflossing van hun hypotheek, financieel nadelig op de lange termijn. Deelnemers die klem zitten met een te hoge hypotheekschuld worden ‘gedwongen’ om een financieel nadelige deal aan te gaan. Meer fundamenteel vindt de VCP dat pensioen uitgesteld loon voor later is om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.

Verder wordt er in de brief ingegaan op het onderzoek naar de vraag hoe verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen gebruik kunnen maken van het algemeen pensioenfonds (paraplufonds) en de verplichtstelling. Een verplichtstelling op de regeling als alternatief voor verplichtgestelde BPF-en om gebruik te kunnen maken van het APF, wordt op voorhand afgewezen. Discussies over de verplichtstelling horen principieel thuis in de toekomstdiscussie in de SER. Ondertussen kan er wel naar andere manieren worden gezocht op de APF toegankelijk te maken voor verplichtgestelde BPF-en.

Tot slot pleit de VCP er samen met FNV en CNV voor de afkoop van kleine pensioenen af te schaffen en deelnemers deze kleine pensioenen automatisch te laten overdragen naar het fonds of verzekeraar waar de betrokkene actief is of naar het fonds of verzekeraar waar zij het meeste pensioen hebben opgebouwd indien zij niet meer actief zijn.

Lees hier voor meer informatie de brief (.pdf) aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws