Menu

‘Ons pensioenstelsel is nog steeds aan een grote onderhoudsbeurt toe, ondanks de gestegen dekkingsgraden van de pensioenfondsen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De stijging van de dekkingsgraden is nog geen aanleiding tot optimisme. De gemiddelde dekkingsgraad van onze pensioenfondsen was eind maart gelijk aan 107%. Dit betekent een stijging van 4% ten opzichte van de maand ervoor, toen hij nog op 103% lag. De stijging komt onder meer door de licht gestegen rente en door de per 1 april jl. doorgevoerde kortingen op de aanspraken van vele pensioendeelnemers. Ook werkt de nieuwe rekenmethode voor de waardering van de pensioenverplichtingen met lange looptijden (Ultimate Forward Rate), die vorig jaar is ingevoerd, positief door op de hoogte van de dekkingsgraad. Volgens adviesbureau Aon Hewitt lag de dekkingsgraad zonder deze UFR gemiddeld op 99%.

De kortingen die per 1 april zijn doorgevoerd, zijn, hoe vervelend ook, een laatste redmiddel geweest om de financiële posities van pensioenfondsen op orde te krijgen. Sociale partners werken samen met SZW op dit moment hard aan een pakket van maatregelen om het transitiejaar 2014 te overbruggen. Dit om per 1 januari 2015 van start te kunnen gaan met de nieuwe pensioencontracten. In deze contracten zal er meer duidelijkheid moeten komen over te nemen maatregelen en explicieter afspraken moeten worden gemaakt over de betaalbaarheid, de ambitie en de risico’s van het pensioencontract. Ook zal er meer aandacht zijn voor de communicatie met de belanghebbenden van een pensioenfonds.

Op 18 maart jl. heeft de StvdA een advies gegeven over de rol van de werkgever bij pensioencommunicatie. Bij pensioencommunicatie is in het bijzonder het samenspel tussen de werkgever en pensioenuitvoerder van belang. Hier valt nog winst te behalen in de aanloop naar de nieuwe pensioencontracten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws