Menu

Als gevolg van de lage rente moeten mensen die een beschikbare premieregeling hebben, een fors lagere uitkering aankopen dan waarop zij gerekend hebben. Staatssecretaris Klijnsma heeft gisteren tijdens een debat over het Algemeen Pensioenfonds aangegeven dat zij hiertoe tijdelijk de pensioenknip weer mogelijk wil maken. De VCP vindt het van groot belang dat mensen die gebruik willen maken van de knip, goed over de risico’s hiervan worden geïnformeerd.

Eerder kenden we ook al een pensioenknip voor een tijdelijke aankoop van vijf jaar. Helaas is de rente voor deze mensen nadien nog verder gezakt waardoor de knip dikwijls niet gunstig uitpakte. Er schuilen dan ook risico’s in het gebruik maken van een pensioenknip indien de rente na de tijdelijke aankoop nog verder daalt. Staatssecretaris Klijnsma wil voor het zomerreces nog met een ministeriele regeling komen om het mogelijk te maken voor twee jaar een tijdelijk pensioen aan te kopen.

Op dit moment wordt verkennend gesproken over de gevolgen in brede zin van deze lage rente op de financiële posities van pensioenfondsen en het verbeteren van beschikbare premieregelingen door collectieve risicodeling toe te voegen. De VCP hoopt dat hier meer duurzame en evenwichtigere oplossingen voor de grote rentegevoeligheid op één moment uit naar voren zullen komen.

De Nationale Beeldbank / Semminck Photo

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws