Menu

Als gevolg van de lage rente moeten mensen die een beschikbare premieregeling hebben, een fors lagere uitkering aankopen dan waarop zij gerekend hebben. Staatssecretaris Klijnsma heeft gisteren tijdens een debat over het Algemeen Pensioenfonds aangegeven dat zij hiertoe tijdelijk de pensioenknip weer mogelijk wil maken. De VCP vindt het van groot belang dat mensen die gebruik willen maken van de knip, goed over de risico’s hiervan worden geïnformeerd.

Eerder kenden we ook al een pensioenknip voor een tijdelijke aankoop van vijf jaar. Helaas is de rente voor deze mensen nadien nog verder gezakt waardoor de knip dikwijls niet gunstig uitpakte. Er schuilen dan ook risico’s in het gebruik maken van een pensioenknip indien de rente na de tijdelijke aankoop nog verder daalt. Staatssecretaris Klijnsma wil voor het zomerreces nog met een ministeriele regeling komen om het mogelijk te maken voor twee jaar een tijdelijk pensioen aan te kopen.

Op dit moment wordt verkennend gesproken over de gevolgen in brede zin van deze lage rente op de financiële posities van pensioenfondsen en het verbeteren van beschikbare premieregelingen door collectieve risicodeling toe te voegen. De VCP hoopt dat hier meer duurzame en evenwichtigere oplossingen voor de grote rentegevoeligheid op één moment uit naar voren zullen komen.

De Nationale Beeldbank / Semminck Photo

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven