Menu

Op 29 januari jl. heeft een nieuwe lichting jongeren van het Pensioenlab een aftrapbijeenkomst gehouden tijdens een exclusief diner bij De Nederlandsche Bank. Gastvrouw namens de VCP Young Professionals was VCP-jongerenpensioenwoordvoerder Derya Gunaydin. Zij is tevens voorzitter van de Stichting Pensioenlab, een initiatief van de jongeren van VCP, FNV en CNV.

Tijdens deze geanimeerde bijeenkomst hebben de jongeren hun adviesopdrachten aan diverse grote namen uit het pensioenveld gepresenteerd. Deze jongeren gaan de komende maanden onderzoek doen naar enkele vraagstukken op verzoek van de sector zelf. Onderwerpen die spelen, zijn de volgende: Welke toekomst heeft het nabestaandenpensioen? Wat kunnen we van buitenlandse pensioenstelsels leren? Welke regels omtrent pensioenen zijn een zaak van Europa en welke van Nederland? Hoe vind je de goede balans tussen levensverwachting en pensioenleeftijd en hoe brengen we pensioen digitaal bij jongeren onder de aandacht? Naar verwachting zullen de adviezen eind mei aan de sector door de Labjongeren worden gepresenteerd.

Het Pensioenlab geeft gevraagd en ongevraagd advies en formuleert een visie op belangrijke thema’s zoals: Europa, communicatie en langer doorwerken. Daarnaast is het Pensioenlab een belangrijke kweekvijver voor toekomstige pensioenfondsbestuurders. Zie voor meer informatie www.pensioenlab.nl.

Foto: Michel Utrecht

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws