Menu
PensioenLab weer van start!

De jaarlijkse kick-off van PensioenLab is weer van start gegaan. Tijdens dit project zetten jongeren zich actief in voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. “Het is belangrijk dat jongeren zich bemoeien met de pensioendiscussie en hun stem laten horen, zeker gezien de transitie naar een nieuw pensioenstelsel”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid Stichting PensioenLab.

Stem van jongeren

Het doel van PensioenLab is om jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie. Jongeren gaan aan de slag met interessante pensioenvraagstukken. Zij krijgen hierbij alle ruimte om hun kennis, vaardigheden en creativiteit in te zetten om tot een goed advies te komen. Na afloop van het traject presenteren de jongeren het advies zelf aan de pensioensector.

Diversiteit

PensioenLab maakt zich hard om een diverse groep jongeren aan te spreken. Daarom is er voor gekozen om op verschillende momenten in te kunnen stromen. Nu gaan er twee groepen aan de slag en later volgen er meer. Door verschillende instapmomenten met diverse tijdsduur, hopen we een bredere groep aan te spreken. En na het succes van vorig jaar, zal ook dit jaar een groep MBO-studenten zich buigen over het thema pensioen.

Stichting PensioenLab

Stichting PensioenLab is opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United. PensioenLab wil meer jongeren enthousiast maken voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan en een stem geven in het pensioendebat. Meer informatie over de projecten en de werving vind je op de website van PensioenLab.

 

Laatste nieuws

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Prioriteiten voor de begroting SZW

29 november 2022

Prioriteiten voor de begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven