Menu
Pensioenopbouw voor alle wajongers

De Stichting van de Arbeid wil dat pensioenopbouw voor alle wajongers snel mogelijk wordt. Dat staat in een brief die de StvdA naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lang gekoesterde wens
De VCP doet deze oproep al jaren zodat ook wajongers met loondispensatie naar rato van hun loon pensioen kunnen opbouwen. Nu komen zij hier vaak niet voor in aanmerking omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen tussen werknemers met een arbeidsbeperking die respectievelijk onder de wajong en onder de Participatiewet vallen.

Onrechtvaardig
De VCP acht dit onderscheid niet rechtvaardig en vindt dat alle werknemers met een arbeidsbeperking in staat moeten worden gesteld om een pensioen op te bouwen, ook al is deze opbouw van geringe omvang. In de brief (pdf.) roept de Stichting van de Arbeid de Tweede Kamer op om op korte termijn te onderzoeken op welke wijze de pensioenopbouw voor wajongers wel mogelijk gemaakt kan worden.

Fiscale bezwaren
De kwestie rond pensioenen voor wajongers speelt al jaren. Al in 2010 kwam de StvdA met een oplossing, maar die stuitte op fiscale bezwaren. De StvdA stelt dat de oplossingsrichting eenvoudig en goed uitvoerbaar is.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws