Menu
Petitie tegen promotiestudent

De MHP ondersteunt samen met aangesloten Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) een initiatief van de Actiegroep Promotiestudent omdat zij van mening zijn dat promovendi medewerkers zijn en geen studenten. Promovendi ontvangen dan voortaan een beurs in plaats van een arbeidscontract aan de universiteit.

Een groep bezorgde Leidse promovendi is een petitie begonnen tegen de plannen van de Minister van Onderwijs om te gaan experimenteren met een bursalenstelsel voor promovendi. Promovendi zijn geen studenten, maar dat is wel wat dit bursalenstelsel als doel heeft. Feitelijk worden wetenschappelijk onderzoekers door de universiteit behandeld als studenten, in plaats van medewerkers.

Eerder werd het idee van de promotiestudent al negatief beoordeeld door de Raad van State, maar nu wil Minister Bussemaker, ondersteund door de VSNU, toch gaan experimenteren met de promotiestudent. Naast het verlies van arbeidsvoorwaarden door de promovendi heeft de invoering van het bursalenstelsel ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek in Nederland. Nederlandse promovendi zullen bij gebrek aan sociale zekerheid en pensioenopbouw sneller voor het bedrijfsleven kiezen, zo stelde de Raad van State in haar advies.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws