Menu
Nabestaandenpensioen

Het platform werkenaanonspensioen.nl biedt nu ook informatie over het nabestaandenpensioen. De website is bedoeld om vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers – denk aan cao-partijen maar ook Ondernemingsraden en verschillende pensioenuitvoerders – te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Pensioenwet.

Nieuwe regels

Met de komst van het vernieuwde pensioenstelsel verandert ook het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het is daarom een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling. De regels voor het nabestaandenpensioen zijn vaak ingewikkeld. Deelnemers weten niet altijd wat het betekent voor hun nabestaandenpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Wat er verandert en wat hiervan de gevolgen zijn, is uitgewerkt op werkenaanonspensioen.nl. De uitwerking voor verzekerde regelingen volgt dit najaar.

Stappenplannen

De website werkenaanonspensioen.nl werd in januari gelanceerd door de Stichting van de Arbeid, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belangrijk onderdeel van de site zijn de stappenplannen voor diverse doelgroepen om het transitieproces in te richten. De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een grote en omvangrijke klus.

Toolbox

  • Op de website zit ook een toolbox met communicatiemiddelen over het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenprofessionals kunnen die gebruiken om de eigen doelgroepen zo goed en eenduidig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat om kant-en-klare communicatiemiddelen zoals factsheets, artikelen en posts voor social media.

    Heldere uitleg

    Het doel van de toolbox is om moeilijke pensioenonderwerpen eenvoudig uit te leggen. Denk daarbij aan de vraag wat pensioen is, wat er gaat veranderen en waarom. Nieuw is een artikel met de tien meest gestelde vragen over het nieuwe stelsel. Elk onderwerp is in meerdere vormen (factsheets, animaties, artikelen, en meer) beschikbaar, zodat die eenvoudig kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld intranet, nieuwsbrieven en bedrijfsbladen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws