Menu
Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

De SGP, CDA en ChristenUnie pleiten voor een wettelijke regeling voor rouwverlof. Voor de VCP is dit een belangrijke stap en we steunen dan ook dit initiatiefwetsvoorstel.

“Het verlies van een naaste heeft vergaande en ingrijpende gevolgen. Rouwverlof kan uitval voorkomen en draagt bij aan het bespreekbaar maken op de werkvloer. Dit voorstel voorziet in een basisvoorziening van vijf betaalde verlofdagen en stimuleert aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemer”

Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker van de VCP.

Een belangrijke stap

Het initiatiefwetsvoorstel voorziet in een minimumnorm van vijf betaalde verlofdagen en is flexibel op te nemen vanaf de dag na de uitvaart tot één jaar na het overlijden van de dierbare. Het gaat hier om een voorstel in een beperkte vorm. Alleen gezinnen met minderjarige kinderen waarvan de partner of minderjarig kind overlijdt hebben in dit wetsvoorstel recht op vijf dagen betaald verlof bij een voltijdsdienstverband. Er zijn natuurlijk tal van andere situaties waarin de behoefte en nood voor rouwverlof groot is. In een gezamenlijke reactie zien FNV, CNV en VCP dit dan ook als een belangrijke eerste stap naar een verlofstelsel wat voor iedereen werkt.

Ruimte voor aanvullende afspraken

Het initiatiefwetsvoorstel voorziet in een basisvoorziening en geeft aanleiding tot gesprek tussen werkgever en werknemer over de rouwverwerking en terugkeer naar het werk. Maatwerk is hierin cruciaal. Van belang is dat er aanvullend gekeken wordt wat er nodig is om daarover afspraken te maken. Ook is het positief dat wordt voorzien in volledige doorbetaling van het loon. Op deze manier kunnen alle werknemers, ongeacht hun inkomen, aanspraak maken op dit rouwverlof. In de praktijk is onbetaald of deels betaald verlof soms onbetaalbaar voor groepen werknemers, waaronder lage- en middeninkomens.

Conform SER-advies ‘Maatschappelijk verlof’

De SER heeft onlangs advies uitgebracht om het verlofstelsel te vereenvoudigen en daarmee toekomstbestendig te maken. Het advies is om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof, zonder afbreuk te doen aan bestaande verlofrechten. Binnen deze drie pijlers kunnen nieuwe verlofbehoeften worden opgenomen, zoals rouwverlof. De SER constateert dat er bij sociale partners en in de maatschappij de wil is om verlof bij rouw te bieden. In het advies wordt dan ook voorgesteld om een faciliteit ten behoeve van verlof voor rouwende werknemers op te nemen in de pijler persoonlijk verlof. FNV, CNV en VCP zien dit initiatiefwetsvoorstel als een belangrijke stap in de invulling van dit advies, zodat rouwende werknemers verlof op kunnen nemen als zij dit nodig achten.

Lees hier de volledige reactie.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws