Menu
Reactie StvdA op keuzes staatssecretaris Klijnsma voor nieuw pensioencontract

De Stichting van de Arbeid, waaronder de MHP, vindt het positief dat staatssecretaris Klijnsma van SZW wil komen tot één financieel toetsingskader, zoals sociale partners, jongerenorganisaties en ouderenbonden recent hebben bepleit. Dit schrijft de Stichting in een persbericht op 3 oktober jl. in een reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma van 1 oktober jl., waarin zij aangeeft tot één financieel toetsingskader wil komen. ‘‘Het voorstel biedt echter onvoldoende vernieuwing en blijft teveel bij het oude’’, aldus de MHP.

Vakcentrales en werkgevers zijn er echter nog niet van overtuigd dat de voorlopige keuzes van staatssecretaris Klijnsma voldoende stabiliteit voor pensioenen en premies garanderen en of er voldoende ruimte wordt gecreëerd om decentraal keuzes te kunnen maken. Dat is juist wel het beoogde doel van sociale partners.

Tot nu toe lagen er twee mogelijkheden voor het pensioencontract op tafel, waarbij het nominale contract kon worden omgezet in een reëel contract. Sociale partners zijn tevreden dat dit lastige probleem van het ‘invaren’ nu met één toetsingskader verdwijnt. Verder ondersteunen zij de mogelijkheid om eventuele kortingen over een periode van maximaal tien jaar uit te smeren.

De Stichting is er niet van overtuigd dat de voorlopige keuzes – die staatssecretaris Klijnsma aankondigt in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 oktober jl. – voldoende stabiliteit garanderen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de stabiliteit van de premies, die in hoge mate afhankelijk blijven van de rentestand. Hierdoor kunnen de premies nog steeds fluctueren: stijgen in slechte tijden en dalen in goede tijden. De Stichting van de Arbeid pleit al langere tijd voor stabiele premies op basis van het verwacht totaalrendement (rente plus aandelenrendement) van fondsen. In dit verband verwijst de Stichting ook naar het SER-advies Naar Macrostabiele reële pensioenen (pdf).
De rentegevoeligheid staat ook haaks op de wens om pensioenfondsen in verband met de indexering een lange termijn beleggingsbeleid te laten voeren. De rentegevoeligheid beperkt daarmee de daadwerkelijke ruimte om te indexeren in financieel moeilijke tijden.
Een ander punt van zorg is de complexe communicatie richting deelnemers.

De Stichting van de Arbeid zal de verdere uitwerking van de brief van staatssecretaris Klijnsma blijven toetsen op de uitgangspunten van de gemeenschappelijke verklaring (pdf) van de Stichting met ouderen- en jongerenorganisaties en de Pensioenfederatie. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
• stabiele premies op kostendekkend niveau;
• stabiele uitkeringen;
• voldoende mogelijkheden voor indexering;
• een stabiel lange termijn beleggingsbeleid;
• heldere communicatie richting deelnemers over verwachtingen en risico’s.

De Stichting van de Arbeid gaat ervan uit dat sociale partners nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van de hoofdlijnen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws