Menu

De Stichting van de Arbeid organiseert opnieuw drie bijeenkomsten in de regio met als titel: De arbocatalogus, onbekend of onbemind?

Er zijn inmiddels zo’n 150 arbocatalogi ontwikkeld. Dit wil zeggen dat ongeveer 150 branches of sectoren een op maat gemaakte invulling hebben gegeven aan de Arbowet. Concreet betekent dit dat werkgevers en werknemers in deze sectoren en branches in de eigen arbocatalogus praktische maatregelen en oplossingen voor één of meerdere arborisico’s kunnen vinden en direct kunnen toepassen in de eigen werksituatie. Andere sectoren en branches kunnen hier gebruik van maken. Om het leentjebuur spelen te vergemakkelijken, organiseert de Stichting van de Arbeid regionale rondetafelbijeenkomsten.

Tijdens deze rondetafelgesprekken zullen een aantal ervaringsdeskundigen vertellen hoe arbo binnen hun eigen branche of bedrijf vorm heeft gekregen en vooral welke rol de arbocatalogus hierin heeft vervuld. Dan gaat het over de do’s en don’ts, tegen welke problemen zij zijn aangelopen en hoe zij daarmee zijn omgegaan. Ook zullen enkele sprekers dieper ingaan op de handreikingen die de Stichting recentelijk heeft ontwikkeld. Hierbij gaat het over arbo-onderwerpen zoals taal, psa, bhv, de preventiemedewerker, etc. Dit als stimulans voor bedrijven om ermee aan de slag te gaan. Tijdens deze rondetafelbijeenkomsten krijgt u volop de gelegenheid om met andere bezoekers kritisch en open in gesprek te gaan over arbeidsomstandigheden en nut en noodzaak en de functie van de arbocatalogus.

Voor wie
De rondetafelgesprekken zijn interessant voor: werknemers en werkgevers die bezig zijn met arbo in hun bedrijf/branche, HR- en P&O-managers en bestuurders en kaderleden van vakbonden, ondernemingsraadsleden, preventiemedewerkers. Zie via deze link het volledige het programma.

Wanneer en waar
21 oktober 2014, in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle te Zwolle
28 oktober 2014, in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein
5 november 2014, in de Gele Kegels te Eindhoven

Tijd
13.00-17.30 uur

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst in Zwolle tot 10 oktober aanmelden, Nieuwegein 17 oktober en voor Eindhoven 22 oktober via: info@stvda.nl.
Vermeld uw naam, bedrijf/branche, uw e-mailadres en welke bijeenkomst u wilt bijwonen. Deelname is kosteloos. Er is een beperkt aantal plaatsen: vol is vol!

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws