Menu

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de eerste concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we er alvast uit. Deze keer de VVD met het concept verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’.

De VCP is als vakcentrale politiek onafhankelijk. Wij willen u informeren, zodat u zelf uw mening kunt vormen. De VCP verschaft slechts inzicht in de standpunten van politieke partijen en houdt die tegen de VCP-uitgangspunten. Verschillende partijen hebben natuurlijk hun eigen accenten, waarvan goede en minder goede voorstellen.

De VCP is positief over het voorstel van de VVD om de belasting op arbeid te verlagen, maar de voorstellen op gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen vindt de VCP niet in het belang van werknemers. Het pleidooi van de VVD voor het niet langer algemeen verbindend verklaren van cao’s zal leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden en onrust op de arbeidsmarkt. De VVD pleit verder bijvoorbeeld voor een hogere WW-uitkering de eerste drie maanden, maar wil de totale duur van de WW verder verkorten. De partij wil ook dat het weer mogelijk wordt om met meerdere tijdelijke contracten te werken en om tijdelijke contracten van langere duur kunnen geven. Volgens de VCP is dit niet de manier om een gelijk speelveld te bereiken, maar zal het de doorgeschoten flexibilisering alleen maar verder in de hand spelen.

De VVD pleit voor een eigen pensioenpotje dat collectief kan worden beheerd met behoud van risicodeling. Het opheffen van de verplichtstelling kan niet op de steun van de VCP rekenen want dit zal de collectiviteit en solidariteit onder druk zetten. Terecht wil de VVD dat mensen hun AOW kunnen uitstellen als zij langer willen doorwerken. In lijn met dit voorstel pleit de VCP al jaren voor een flexibele AOW, waarbij de AOW zowel naar voren als naar achteren kan worden gehaald en in deeltijd kan worden opgenomen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws