Menu

In maart 2017 zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen. Inmiddels hebben de eerste partijen hun concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we eruit, te starten met D66.

De VCP is als vakcentrale niet gebonden aan politieke partijen. Wij willen u informeren, zodat u zelf uw mening kunt vormen. De VCP verschaft slechts inzicht in de standpunten van politieke partijen en houdt die tegen de VCP-uitgangspunten. Verschillende partijen hebben natuurlijk hun eigen accenten, waarvan goede en minder goede voorstellen.

D66 pleit er voor de vaste baan beter bereikbaar te maken, naar één contract voor onbepaalde tijd. Vast zou evenwel te vast zijn en te riskant voor werkgevers. De partij doet het voorstel om onder andere het ontslagrecht aan te passen, zodat het makkelijker wordt om werknemers te ontslaan. De VCP is voor meer vaste banen, maar niet ten koste van de zekerheden van werknemers.

D66 wil een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen. De partij introduceert naast de zelfstandigenaftrek een werknemersaftrek. Daarnaast wil de partij zelfstandigen toegang geven tot verzekeringen en individueel pensioen bij pensioenfondsen. Wanneer dat niet gepaard gaat met een verplichting denkt de VCP dat de solidariteit onder druk komt te staan en een gelijk speelveld niet tot stand komt.

Het pleidooi van D66 voor betaald vaderschapsverlof en lagere lasten op arbeid, zodat werken weer loont sluit aan bij de VCP-standpunten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws