Menu
Schrap verplichte aanvraag pensioenpremie bij faillissement

Werknemers die bij faillissement van hun werkgever geen pensioenpremie aanvragen bij het UWV, lopen grote kans op een pensioengat, vaak zonder dat ze dat weten. De VCP roept staatssecretaris Wiersma daarom op de verplichte aanvraag door de werknemer te schrappen, zodat pensioenfondsen die taak automatisch kunnen overnemen. Op die manier kan premiebetaling toch doorgang vinden en gaat een werknemer er niet in zijn pensioen op achteruit. De oproep van de VCP volgt op een brief  van de Stichting van de Arbeid de Pensioenfederatie vorig jaar en recente zorgelijke signalen vanuit de schoonmaakbranche.

Formulier

Wanneer een bedrijf omvalt, neemt het UWV de premiebetaling volgens de Nederlandse regels voor haar rekening. Maar dat gebeurt alleen als een werknemer daarvoor in een formulier een aanvraag doet. In de praktijk blijkt dat voor veel mensen een lastige klus. “Voor sommigen is het te ingewikkeld, anderen vergeten het gewoon of hebben er geen weet van dat dit kan. Zeker wanneer je werkgever failliet gaat, heb je als werknemer wel wat anders aan je hoofd”, zegt Tarik Uçar, pensioenadviseur van de VCP en mede-opsteller van de brief vanuit Pensioenfonds Schoonmaak.

Ontzorgd

De VCP wil dat de verplichting om een formulier in te vullen van tafel gaat, zodat een werknemer van wie de baas failliet gaat, wordt ontzorgd. De brief gaat met name in op de situatie van schoonmakers en glazenwassers, maar de VCP wijst er op dat er meer groepen in Nederland zijn die ondanks alle goede bedoelingen niet goed raad weten met de ‘onze formulieren-maatschappij’. “Zij vinden het invullen van deze formulieren complex. Dat speelt zeker niet alleen bij mensen met een laag opleidingsniveau”, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Automatisch

Vorig jaar liet toenmalig minister Koolmees (SZW) weten dat het UWV bij faillissement de getroffen werknemers op de hoogte brengt en dat wat hem betreft verdere inspanningen niet nodig zijn. De VCP zegt dat de praktijk uitwijst dat een extra inspanning wel degelijk nodig is. Volgens Uçar kan het aanvraagproces eenvoudig worden geautomatiseerd en moet hier nu werk van worden gemaakt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws