Menu

In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Een onzeker perspectief, vooruitzichten van tijdelijke werknemers’ is onder andere korte metten gemaakt met vermeende wensen van werknemers om meer contractflexibiliteit toe te staan. Zo is uit de conclusies van het rapport naar voren gekomen dat de suggestie, dat contractflexibiliteit aansluit bij de wensen van moderne werknemers, zich slecht verdraagt met de feitelijke voorkeur voor de traditionele vaste arbeidsrelatie. De MHP ziet dit als een bevestiging van haar standpunten en als een opmaat naar meer vaste arbeidsrelaties. Vanuit meerdere oogpunten gezien is de zekerheid van het hebben van een vaste baan een noodzakelijke voorwaarde om vooruit te komen in het leven. Goed werkgeverschap speelt daarbij ook een rol.

Het is opvallend dat in de media vooral de link wordt gelegd naar de ketenbepaling, terwijl het rapport interessantere inzichten biedt, zoals hierboven geschetst. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld ook dat mensen meer en langer tijdelijk werken, dat één op de drie werknemers met zes tot tien jaar werkervaring nog steeds met een tijdelijk dienstverband te maken heeft en dat vrijwel niemand met een vast dienstverband een tijdelijke aanstelling wil. Voor de MHP blijft buiten kijf staan dat vaste contracten de norm zijn.

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven