Menu

23-10-2008

SER bespreekt kredietcrisis

De eerste vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die Richard Steenborg in zijn hoedanigheid van MHP-voorzitter vrijdag 17 oktober 2008 jl. bijwoonde, stond in het teken van de internationale kredietcrisis. Na de opening van de vergadering heette SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan Steenborg welkom in de Raad. De Raad stond verder stil bij het overlijden van Jan van Kessel, raadslid voor MKB-Nederland.

Na de opening ging de Raad over tot het agendapunt actualiteiten en kregen Henk Brouwer, directeur van De Nederlandsche Bank, en Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) het woord. Na een reactie van de vice-voorzitters van de Raad, Agnes Jongerius (FNV) en Bernard Wientjes (VNO-NCW), was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uit de reacties in de zaal bleek dat met spanning wordt gewacht op de nieuwe ramingen van het CPB in begin december. Tot slot zei SER-voorzitter Rinnooy Kan groot vertrouwen te hebben in de uitgangspositie van Nederland en in het ingezette beleid. Hij vond dat er adequaat en snel was gereageerd op de crisis. Ook vond hij dat het tijd was voor een herbezinning op spelregels voor een adequaat risicomanagement ‘zodra het stof is neergedaald’. Hij constateerde dat er een brede overeenstemming is over wat niet te doen (protectionisme) en over het voortzetten van de ontwikkeling naar duurzame globalisering.
Na afloop van de vergadering zei MHP-voorzitter Richard Steenborg het als positief te ervaren dat in deze hoogst onzekere economische tijd de belangrijkste betrokkenen uit sociaal-economisch Nederland de problemen openhartig konden bespreken. ‘’De SER leent zich hier uitstekend voor’’, aldus Steenborg. Hij brengt in herinnering dat de MHP in het Najaarsoverleg al had gewezen op de noodzaak van het actualiseren van de kerncijfers over o.a. koopkracht en de groei, als gevolg van de snel krimpende economie in Nederland.

 

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven