Menu

De SER heeft in de raad een rapport besproken over de financiering van het midden- en kleinbedrijf (mkb). In dit rapport pleit de SER-commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) voor een duidelijke verbreding en versterking van de financiering.

Dit rapport bouwt voort op een rapport van vorig jaar, Nederlandse economie in stabieler vaarwater. De waarde van dit nieuwe rapport is vooral gelegen in het feit dat dit rapport niet alleen kijkt naar de korte termijn en de conjunctuur, maar ook naar de langere termijn en de structurele ontwikkeling van het ‘ecosysteem’ van financiering. In ons land zijn er weinig alternatieve financiers naast de banken. Van even groot belang is het aanpakken van verschillende vormen van marktfalen.

De VCP vindt het daarbij ook belangrijk dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van financiering. Het mkb is belangrijk voor de werkgelegenheid en groei, omdat 65 procent van de werknemers er werkzaam is. De kredietcrisis heeft met name het mkb getroffen omdat die vooral op het binnenland is gericht. Een deel van het mkb moet ook vernieuwen om mee te komen in marktontwikkelingen.

Het volledige rapport Verbreding en versterking financiering MKB is te vinden bij de SER.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws