Menu
Gerrit van de Kam ACP

Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan een gezamenlijk toekomstperspectief. De coronacrisis vraagt het uiterste van mensen: onze mentale weerbaarheid wordt flink op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat er weer zicht komt op betere tijden. Dat staat in een advies dat de coronadenktank van de SER heeft opgesteld. Namens de VCP heeft vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zitting in de denktank.

Mentaal welzijn

Het advies vraagt onder meer aandacht voor de sociale en psychische gevolgen van de coronacrisis. Veel mensen hebben het zwaar door alle beperkingen, zoals nu weer met de avondklok. Naarmate de maatregelen langer duren, zal er meer oog moeten zijn voor het mentale welzijn. De overheid doet er goed aan om hiervoor een breed gedragen en realistisch plan van aanpak te ontwikkelen. De crisis raakt diverse sectoren keihard en veel mensen kunnen het hoofd met moeite boven water houden. Het gebrek aan bewegingsvrijheid komt daar nog bij. Dat heeft allemaal impact op hoe mensen in hun vel zitten.

Steunmaatregelen

In het advies dat vandaag is uitgebracht, pleit de denktank voor het onverkort handhaven van de economische steunmaatregelen, zodat bedrijven overeind blijven en werknemers hun inkomen behouden. Maar op de langere termijn is meer nodig: het herstelbeleid na de coronacrisis moet snel worden voorbereid. Denk daarbij aan trajecten om de zorg, onderwijs en publieke dienstverlening te verbeteren. Verder onderstreept de denktank het belang om mensen van werk naar werk te helpen, zoals nu gebeurt met regionale mobiliteitsteams waarbij ook de sociale partners zijn betrokken.

Draagvlak

Verder gaat het rapport in op de tweespalt in de samenleving. Bij sommigen is geen enkel begrip voor de beperkende maatregelen. Daarom is het van belang dat de overheid zich met haar communicatie ook specifiek op deze groep richt, zodat er meer draagvlak komt en de maatregelen beter worden nageleefd. Een structurele inzet van gedragsdeskundigen kan daarbij helpen. Alleen samen kunnen we uit deze crisis komen, stelt het rapport.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws