Menu
SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

SER Jongerenplatform waar VCP Young Professionals deel van uitmaakt heeft een gezamenlijke toekomstvisie vastgelegd in een manifest. Het manifest, dat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven bevat, is aangeboden aan de SER. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein vraag het manifest terecht aandacht voor onzekerheid, een toenemende combinatiedruk en een gebrek aan perspectief, “Een toekomstbeeld dat de jongeren terecht niet zien zitten.”

Manifest: Leren, werken en samenleven
De jongeren van nu staan aan de basis van het Nederland van de toekomst. Door naar de trends in de samenleving te kijken, geeft het SER Jongerenplatform aan welke ontwikkelingen ze wenselijk vinden en welke niet. Voorop staat dat Nederland een sterk ontwikkeld en innovatief land is met kansen om Nederland verder te brengen. De ene groep kan kansen pakken in de steeds complexer wordende samenleving, de andere groep voelt zich bedreigd of kan moeilijker meekomen. Jongeren worstelen bijvoorbeeld met een gebrek aan zekerheid door tijdelijke banen. Zij stellen hun toekomstplannen uit. Aan de andere kant zien we dat jonge ondernemers de nieuwste innovaties aangrijpen om bijvoorbeeld start-ups op te richten en werkgelegenheid creëren. Voor het SER Jongerenplatform is van belang dat iedereen van de veranderingen kan profiteren.

Toekomstbestendig onderwijs
In het manifest richt het SER Jongerenplatform zich op de thema’s leren, werken en samenleven, zodat in het Nederland van de toekomst iedereen blijft meetellen. Hierin komen thema’s aan de orde zoals toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarktbeleid dat is afgestemd op een dynamische levensloop. Zij zijn bijvoorbeeld eensgezind over het belang van persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid, onderwijs moet de mogelijkheid bieden om hierop te ontwikkelen samen met leerlingen van allerlei achtergronden. Ook roepen ze op om werk te maken van (inkomens)zekerheden voor alle werkenden, jong ondernemerschap te stimuleren en om echt prioriteit te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het manifest biedt het jongerenplatform een werkagenda van onderwerpen die de komende jaren volgens de jongeren de aandacht moeten krijgen.

Lees hier het hele manifest.

SER Jongerenplatform
Het SER Jongerenplatform denkt gevraagd en ongevraagd mee met de thema’s die voorliggen bij de SER. Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het jongerenplatform is actief sinds oktober 2015 en geeft sindsdien input aan de adviestrajecten bij de SER.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws