Menu
SER overhandigt SER-advies Toekomst Pensioenstelsel aan Staatssecretaris Klijnsma

Op 4 maart jl. hebben SER-voorzitter Mariëtte Hamer en de voorzitter van de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel Kees Goudswaard het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma. Namens de werkgeversgeleding was Cees Oudshoorn hierbij aanwezig en namens de vakbeweging nam VCP-bestuurder Nic van Holstein de honneurs waar.

Later die avond heeft staatssecretaris Klijnsma het advies aangeboden aan de Tweede Kamer. In haar aanbiedingsbrief aan de Kamer schrijft zij dat zij het advies van de SER zal betrekken bij de Hoofdlijnennotitie over de toekomst van het pensioenstelsel, die zij in mei aan de Tweede Kamer zal toesturen.

Op dit moment wordt er in de SER gewerkt aan de nadere uitwerking van onderdelen van het SER-advies.

Fotograaf Dirk Hol

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws