Menu
Serieuze stappen nemen voor mensen met arbeidsbeperking

De vakbonden VCP, FNV en CNV hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat staatssecretaris van Ark (SZW) nog flink wat zaken te verbeteren heeft aan de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Veel mensen zitten thuis en hebben steun en begeleiding nodig om aan de slag te komen en blijven. De plannen van de staatssecretaris zijn er vooral op gericht om het eenvoudiger en beter te maken voor werkgevers. Deze plannen komen volgende week, tijdens de begrotingsbesprekingen SZW, aan de orde.

Sociale Ontwikkelbedrijven

De vakbonden willen dat iedereen met een arbeidsbeperking die dat nodig heeft een wettelijk recht krijgt op de dienstverlening van Sociale Ontwikkelbedrijven. De eerste stap daartoe is het stopzetten van de forse bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening. Dat leidt onder andere tot het inzetten van bijstandsgerechtigden, die zonder loon moeten werken en daarmee de bedrijven financieel overeind houden. De Sociale Ontwikkelbedrijven zijn cruciaal voor het duurzaam aan het werk krijgen en houden van mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben die kennis vaak niet in huis, stelt ook de inspectie SZW vast. Deze groep kan vanuit het Sociaal Ontwikkelbedrijf begeleid worden naar werk bij een reguliere werkgever en terugvallen op het werk in het Sociaal Ontwikkelbedrijf als elders werken (even) niet mogelijk is.

Tussen wal en schip
Op dit moment vallen veel mensen tussen wal en schip: zij kunnen geen beroep doen op beschut werk, maar komen niet aan de slag. Zij hebben begeleiding nodig bij het vinden en houden van passend werk. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark met twee moties opgeroepen hier werk van te maken. Van Ark geeft hier onvoldoende gehoor aan maar gooit de deur niet helemaal dicht; zij laat de problematiek ‘verkennen’. De vakbonden roepen de politiek op, Van Ark te bewegen verdere stappen te nemen.

Duurzaamheid van banen
Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Wij zijn voor een arbeidsmarkt waarin elke werknemer tot zijn recht komt en de kans krijgt werk te doen op niveau dat bij de werknemer past. In alle lagen van een organisatie moet plaats zijn voor mensen met een arbeidsbeperking waarvoor dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten gelden als andere werknemers. Zij moeten kunnen rekenen op goede begeleiding en ondersteuning om de duurzaamheid van de banen te vergroten.’ Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar voor plannen die vooral vanuit het perspectief van de werkgevers zijn opgesteld, zonder dat daarbij de vakbeweging of het perspectief van de betrokken werknemers is meegenomen. De vakbonden vrezen dat die 70 miljoen niet maximaal aan de kwetsbare doelgroep zal worden besteed.

Blijvend werk
FNV vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Van Ark heeft zich gevoelig getoond voor de problemen van mensen met een arbeidsbeperking en een eerste stap genomen richting het verder vorm geven van de Sociale Ontwikkelbedrijven, en dat is positief. Maar er moeten nu snel concrete stappen gezet worden om de sociale infrastructuur te behouden en mensen het recht op dienstverlening door die bedrijven te geven. Dan pas komt goed en blijvend werk dichterbij voor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking.’

Recht op jobcoach en maatwerkvoorziening
De vakbonden zijn blij dat het kabinet het grote belang van ondersteuning bij het zoeken en behouden van werk erkent. Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter CNV: ‘Vaak is ondersteuning de cruciale factor als mensen met een beperking aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Regel dat structureel door het recht op een maatwerkvoorziening of jobcoach.’

Toeslag in plaats van bijstand
De vakbonden zijn blij dat werk nu meer gaat lonen en dat de loondispensatie van de baan is. Zij pleiten voor een ‘inclusietoeslag’, waarbij mensen die naar vermogen werken een toeslag krijgen via de belastingen en zodoende niet meer onder het bijstandsregime vallen. FNV, CNV en VCP zijn het niet met de staatssecretaris eens dat dit onhaalbaar is. Het plan sluit aan bij de toeslagen en is eenvoudig voor werkgevers.
Tenslotte vinden de vakbonden dat de overheid haar eigen rol serieus moet nemen in de banenafspraak (het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking) en verantwoordelijk blijft voor haar deel.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws