Menu

Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om de AOW–leeftijd sneller te verhogen. De VCP heeft een kritische brief (.pdf) geschreven aan de Kamer aangaande dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is inmiddels als spoedeisend aangemerkt. Dit wetsvoorstel vloeit nog voort uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012.

De VCP is van mening dat als dit wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen, mensen zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op deze snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Groepen mensen zullen worden geconfronteerd met een groter AOW-gat indien zij niet de mogelijkheid hebben om langer door te werken of al met vut- of prepensioen zijn gegaan. De overbruggingsregeling biedt ook onvoldoende soelaas. Deze regeling vervalt per 1 januari 2019 en wordt met dit wetsvoorstel niet verlengd. Betrokkenen, die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen dan in 2019 gedurende een aantal maanden alsnog met een inkomensterugval te maken krijgen als zij geen aanvullende maatregelen (hebben kunnen) treffen. Daarnaast is de overbruggingsregeling slechts opengesteld tot de inkomensgrens van 200% wettelijk minimumloon. Eerder lagen deze grenzen nog veel lager, maar deze zijn als gevolg van het Sociaal akkoord opgetrokken.

Om u alvast te informeren over de mogelijke negatieve effecten van dit wetsvoorstel wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kunt u hieronder zien welke gevolgen dit wetsvoorstel heeft de hoogte van uw AOW-leeftijd.

Schema versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd

Schema op basis van geboortedata

De Nationale Beeldbank / Wilma van Maldegem

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws