Menu

Op Prinsjesdag luidde de stelling van Stand.nl: De lonen moeten met € 900 omhoog. Deze stelling was gebaseerd op de arbeidsvoorwaardenagenda 2015 van de FNV. In een reactie tijdens de uitzending liet VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp weten dat de VCP liever ziet – en dat is nog steeds de inzet naar het kabinet – dat het gat tussen het bruto-netto inkomen kleiner wordt.

Als het gat tussen het bruto-netto inkomen (WIG) kleiner wordt, is het effect hetzelfde: mensen hebben meer te besteden en het voordeel is dat de loonkosten niet duurder worden, waardoor de kans op meer banen en behoud van werkgelegenheid toeneemt. De bruto-inkomens in Nederland zijn afgezet tegen andere landen niet laag. Probleem is vooral wat houden mensen er netto aan over? Afgelopen jaren heeft de overheid de belastingen verhoogd en meer inkomensafhankelijk gemaakt. Wij hebben er in het banenplan van de vakbeweging ervoor gepleit om de lasten op arbeid te verlagen, dat is goed voor de werkgelegenheid en mensen hebben meer te besteden. Het is beter een manier te kiezen waarbij wij allemaal baat hebben, aldus Van de Kamp.

Anders dan FNV en CNV, stelt de VCP geen centrale looneis. De inzet voor de collectieve arbeidsvoorwaardenbesprekingen is aan de diverse bij VCP aangesloten vakorganisaties zelf. De verenigingen hebben een goede band met de professionals en bepalen zelf wat in hun sectoren en branches aan de orde is. Er is ook maatwerk nodig omdat anders in sommige sectoren bedrijven omvallen of werkgelegenheid verloren gaat. Er zijn wel steeds sterkere signalen dat de achterban zich zorgen maakt over de nivelleringstendens die professionals in verschillende sectoren raakt, doordat er over centen en niet over procenten wordt gesproken.


Centen en procenten Door in plaats van procenten centen te vragen, gaan mensen die minder dan gemiddeld verdienen er procentueel meer op vooruit, terwijl mensen die bovengemiddeld verdienen relatief minder loonstijging krijgen. Door de inkomensafhankelijke belastingen en regelingen blijft er van zo’n vast geldbedrag ook in harde euro’s minder over voor bovengemiddelde inkomens. Afgelopen jaren is een stapeling van inkomensafhankelijke belastingen en toeslagen meer werken en meer verdienen steeds minder aantrekkelijk geworden. Het remt ambitie van individuele werknemers. Werken moet lonen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws