Menu
Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

De Eerste Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit voorstel beoogt discriminatie en vooroordelen in de sollicitatiefase te voorkomen en een rechtvaardige arbeidsmarkt te creëren waar iedereen gelijke kansen heeft. De VCP roept samen met FNV en CNV de Eerste Kamer op om voor deze wet te stemmen.

Uit onderzoek blijkt dat 40-45% van de discriminatie op de arbeidsmarkt plaatsvindt tijdens de sollicitatieprocedure. De huidige wetgeving is onvoldoende om dit te bestrijden, handhaving is reactief en preventie ontbreekt. Dit is een onacceptabele situatie die vraagt om nieuwe oplossingen.

Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om antidiscriminatiebeleid te voeren bij werving en selectie. Dit bevordert de bewustwording van discriminatie en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid om hiertegen op te treden. Voor intermediairs komt er een meldplicht bij discriminerende verzoeken.

Consequenties

In de brief aan de Eerste Kamer benadrukken VCP, FNV en CNV dat het essentieel is dat er consequenties worden verbonden aan discriminatie. De arbeidsinspectie krijgt de bevoegdheid om toe te zien op de aanwezigheid van een antidiscriminatiebeleid en naleving van de meldplicht. De arbeidsinspectie kan handhavend optreden door bijvoorbeeld het opleggen van boetes bij niet naleving.

Gelijke kansen

De VCP, FNV en CNV zetten zich in voor een rechtvaardige arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, religie of seksuele geaardheid. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om bewustwording te genereren en discriminatie tegen te gaan. De werknemersorganisaties roepen daarom de Eerste Kamer op om de wet te steunen en daarmee een bijdrage te leveren aan een inclusieve en rechtvaardige arbeidsmarkt!

Lees hier de volledige brief aan De Eerste Kamer en bekijk hier ons dossier Diversiteit.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws