Menu
Stichting van de Arbeid: meer oog voor de werkende mantelzorger

Op de werkvloer is meer aandacht nodig voor de positie van mantelzorgers. Zij moeten de ruimte hebben om de combinatie van werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. In de praktijk blijkt dat bijna de helft van de mantelzorgers dit lastig vindt. Toch is het belangrijk om dit te doen, zodat ze waar nodig ondersteuning kunnen krijgen van hun werkgever, zegt de VCP.

Grote betekenis
Vandaag is de Dag van de Mantelzorg. Doel daarvan is om mantelzorgers die vaak buiten het zicht hun zorgtaken uitvoeren, in de schijnwerpers te zetten. In Nederland gaat het om een kwart van de werknemers. In de sector Zorg en Welzijn is zelfs een derde van de werknemers mantelzorger. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur, soms in beperkte mate en soms heel intensief. Ze worden ook wel het cement van de samenleving genoemd, vanwege hun grote waarde voor hun directe omgeving.

Toenemende druk
Door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt zal de druk op mantelzorgers toenemen. De VCP vindt het belangrijk dat mantelzorgers hierover het gesprek kunnen aangaan met hun leidinggevende. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om tot afspraken te komen en oplossingen. “Tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en vitale organisaties. Tevens kan het verzuim en uitval voorkomen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Stichting van de Arbeid
Werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid willen op de dag van de mantelzorg waardering uitspreken voor de mantelzorgers en roepen arbeidsorganisaties op meer oog te hebben voor de ondersteuning van mantelzorgers. De handreiking werk en mantelzorg die gemaakt is door TNO en het ministerie van SZW, in samenwerking met de Stichting van de Arbeid, kan daarbij behulpzaam zijn. Daarnaast is de Stichting van de Arbeid voornemens om samen met Werk & Mantelzorg een inspiratiedocument te publiceren met concrete tips en praktijkvoorbeelden om mantelzorg bespreekbaar te maken en te komen tot maatwerkoplossingen.

Maatwerk
Per persoon is de behoefte verschillend. Er moet ruimte zijn voor maatwerk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Flexibiliteit helpt om mantelzorgers te ontlasten. Denk aan flexibele werktijden of thuis kunnen werken. Het maken van afspraken op de werkvloer of cao’s is van belang. Het volledige artikel van de Stichting van de Arbeid lees je hier.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws