Menu

De Stichting van de Arbeid heeft haar Afronding Sociaal Akkoord 11 april 2013 naar minister Asscher gestuurd. Hierin staat hoe de Stichting de uitvoering van alle gemaakte afspraken en maatregelen beoordeelt. De Stichting is overwegend positief. Zij roept alle partijen op om hun bijdrage te blijven leveren aan het verminderen van de nog steeds veel te hoge werkloosheid.

Het Sociaal Akkoord kwam tot stand in een periode waarin Nederland zich economisch in zwaar weer bevond. De economische crisis, die al begonnen was in het najaar van 2008, bleef maar voortduren. De werkloosheid liep sinds 2011 elke maand hoger op evenals het aantal faillissementen. Dit diepe economische dal deed werkgevers en werknemers besluiten om samen de schouders eronder te zetten en te werken aan perspectief. Sindsdien is er door deze eensgezinde aanpak van werkgevers en werknemers in samenwerking met heet kabinet veel in gang gezet. Zo is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten. De Stichting van de Arbeid onderkent en erkent die rol.

Er is nu opnieuw sprake van instabiele tijden. Er is nog steeds een veel te hoge werkloosheid. Daar mag, kan en wil de Stichting zich niet bij neerleggen. Om de werkloosheid een halt toe te roepen, willen sociale partners voortgang boeken met de in gang gezette ombouw naar de beoogde infrastructuur en de uitvoering van de gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord.
De instabiliteit is de laatste tijd bovendien gegroeid door de gebeurtenissen in Parijs op 13 november jl., de alsmaar groeiende stroom vluchtelingen uit de oorlogsgebieden en de daarmee gepaard gaande spanningen in de samenleving. Dat heeft sociale partners doen besluiten om 14 november jl. een oproep te doen “om gezamenlijk pal te blijven staan voor onze vrijheden, waarden en normen”. Door samen te doen wat mogelijk is, behouden we het vertrouwen in de samenleving en daarmee het perspectief op een sociaal en ondernemend land.

Op de site van de StvdA vind u alle documenten met betrekking tot de Afronding Sociaal Akkoord.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws