Menu

De Stichting van de Arbeid roept de Tweede Kamer op aandacht te hebben voor de gevolgen nieuwe rekenrente pensioenen (UFR). In een brief spreekt de Stichting haar ongenoegen hierover uit. Al eerder gaf de VCP aan de introductie van de nieuwe rekenrente ongelukkig te vinden.

Verzekeraars en voor pensioenfondsen moeten nu twee verschillende rekenrentes gebruiken voor het waarderen van de pensioenverplichtingen met een lange looptijd terwijl het in beide gevallen gaat om een zo goed mogelijke inschatting van de rentestand in de (verre) toekomst.

De Stichting van de Arbeid vindt dat eerst de gevolgen van de nieuwe (minder stabiele) rekenrente goed in kaart moeten worden gebracht. Over de gevolgen zijn de centrale sociale partners recent in overleg getreden met staatssecretaris Klijnsma (SZW). De gevolgen zijn aanzienlijk. De Pensioenfederatie heeft berekend dat de nieuwe UFR in 2020 leidt tot een daling van 10 a 15 procentpunten. De daling van de dekkingsgraden leidt tot een verslechtering van het indexatieperspectief en tot een grotere kans op afstempelen.

Inzet van sociale partners in dit gesprek is om de negatieve gevolgen van het UFR-besluit – dat op 14 juli jl. vlak voor de vakantie is genomen is door De Nederlandsche Bank – voor pensioenfondsen en voor de Nederlandse economie, zoals hierboven beschreven, te voorkomen. Tot op heden heeft dit gesprek echter nog niet tot gezamenlijke conclusies geleid.

Donderdag komt dit onderwerp aan de orde tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Zie hier de brief (pdf.) van de StvdA aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven