Menu
Tarik Uçar nieuwe pensioenadviseur

Deze maand is Tarik Uçar toegetreden als nieuwe pensioenadviseur van de VCP. Zijn eerste contacten met de VCP gaan heel wat jaren terug, vertelt hij.

Wie is Tarik Uçar?
Ik ben als jongste van drie jongens geboren en getogen in het Twentse Hengelo. Ja met maar één ‘o’. Na mijn middelbare school ben ik rechten gaan studeren in Leiden. Daar woon ik nog steeds met mijn vrouw, twee puberjongens en onze kat.

Hoe ben jij in de pensioenwereld beland?
Mijn eerste echte baan was bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Dat is een organisatie die uitkeringen en voorzieningen verstrekt aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Na vijf jaar werd ik door een headhunter benaderd voor een rol bij Zwitserleven. Het leek me leuk om naast de publieke sector ook eens voor de private sector te werken en dus ik zei ja. Toen ben ik pas echt in de pensioenwereld beland.

Had je toen ook met beleidskwesties te maken?
Nee, dat kwam pas later. Na Zwitserleven ben ik gaan werken bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de voorloper van de Pensioenfederatie. Na een week mocht ik al overleggen met ambtelijk SZW over een aantal Kamervragen en nam ik zitting in diverse subwerkgroepen van de Stichting van de Arbeid. Daar heb ik toen ook voor het eerst kennisgemaakt met Klaartje de Boer. Zij was net zo groen bij de VCP (toen nog MHP) als ik bij de VB was. Dat was in 2009.

Hoe kwam je bij de VCP terecht?
In de aanloop naar het uitwerken van het Pensioenakkoord werd ik gevraagd of ik interesse had om de VCP te helpen gezien mijn brede juridische kennis en achtergrond. Tijdens al die jaren dat ik de VCP en Klaartje had meegemaakt hadden we samen best veel successen op ons conto staan. Ik durf wel te zeggen dat zonder onze inspanningen de standaarduitruil bij uitdiensttreding en de komst van het Algemeen Pensioenfonds niet of pas veel later zouden zijn geregeld. Dus ik zei gelijk ‘ja’. Ook in dat traject hebben we zeker niet altijd onze zin gekregen, maar in het belang van werkend Nederland wel degelijk onze punten kunnen maken. Ik was dan ook vereerd toen me onlangs werd gevraagd of ik als adviseur van de VCP plaats wilde nemen in Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid.

Wat hoop je in jouw adviesrol te bereiken?
Da’s gemakkelijk: een goed en eerlijk pensioen voor alle werkende Nederlanders. Waarin solidariteit en collectiviteit centraal staat, maar zonder ongewenste herverdeling. Een pensioenstelsel voor jong en oud dat tot stand komt met inachtneming van onze basiswaarden zoals mensenrechten, arbeidsnormen en klimaat. Om dat vooral elkaar te krijgen zal een inspanning van ons allemaal worden gevraagd. Ik ga daar in ieder geval mijn best voor doen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws