Menu
Thuiswerken en continue bereikbaarheid zijn risico’s voor werknemer

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken. Uit het SCP-onderzoek Aanbod van Arbeid blijkt echter dat thuiswerken vooral gebruikt om het (over)werk af te maken en niet zozeer om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. De VCP vraagt daarom aandacht voor de groep werknemers die veelvuldig thuiswerkt en waar het werk vrijwel nooit stopt.

Het continue mobiel bereikbaar zijn, ook na werktijd per sms, apps, e-mail of telefoon, verhoogt de combinatiedruk van werknemers. Deze technostress vormt een groot risico voor burn-out klachten van werknemers. Het probleem wordt internationaal onderkent. In Frankrijk wordt het bij wet verboden om te mailen na werktijd. Werknemers bij BMW in Duitsland hebben al sinds 2014 het recht op onbereikbaarheid. Volgens deskundigen zit het probleem dieper in de cultuur van altijd meer doen. De VCP vindt, vanwege de toenemende druk op werknemers, dat afspraken tussen werkgevers en werknemers nodig zijn om deze technostress te voorkomen.

Een andere zorgwekkende trend is het verplicht moeten thuiswerken van werknemers. Vanwege de inkrimping van kantoorruimten is er vaak een gebrek aan voldoende werkplekken. Hierdoor zijn werknemers verplicht om thuis te werken. De VCP is van mening dat voor iedere werknemer een geschikte werkplek moet zijn. Indien er geen andere oplossing hiervoor is, is de werkgever verantwoordelijk dat de thuiswerkplek aan de arbeidsomstandigheden voldoet.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven