Menu

16-08-2006
“Tijd van loonmatiging voorbij”

“De tijd van loonmatiging is voorbij en de Nederlandse economie kan een hogere loonstijging best aan, zonder dat schade aan onze concurrentiepositie ontstaat.”

Dit zegt Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP naar aanleiding van onjuist geciteerde uitlatingen van hem in enkele kranten.

De MHP voorziet op dit moment volgens Verhoeven een loonruimte voor 2007 van circa 3%. “Wat de MHP betreft mag die ruimte volledig aan de lonen worden besteed.” De MHP-voorzitter vindt dat de tijd van loonmatiging voorbij is en dat de Nederlandse economie een hogere loonstijging best aan kan, zonder dat schade aan de concurrentiepositie bestaat. “De economie herstelt zich namelijk op vele fronten. Het goed met de export, de investeringen en de bedrijven.”

Verhoeven voegt eraan toe, dat het kabinet moet zorgen voor compenserende lastenverlichting, wil het in 2007 opnieuw loonmatiging. “De voorziene loonontwikkeling voor 2007 is voorlopig. Definitieve uitspraken van de MHP volgen op Prinsjesdag. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het arbeidsvoorwaardenbeleid 2007 van de MHP-bonden”, aldus Verhoeven.

Laatste nieuws

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

30 juni 2022

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Meer nieuws
Naar boven