Menu

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Algemeen Pensioenfonds (APF) zijn een aantal zaken waarvoor de vakcentrales aandacht hadden gevraagd, aan de orde gekomen. Morgen stemt de Tweede Kamer aan het begin van de middagvergadering over het wetsvoorstel APF en de ingediende amendementen. De VCP hoopt op een brede steun voor de ingediende amendementen over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en nettopensioen.

Het eerste verzoek van de vakcentrales in hun brief (.pdf) van 4 juni jl. was om het voor (kleine) verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogelijk te maken ook afgescheiden vermogens aan te mogen houden. Ook kleine(re) verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen hebben net als veel kleine ondernemingspensioenfondsen zorgen over hun toekomstperspectief, continuïteit, bestuurlijke en administratieve lasten, kostenbeheersing en efficiënte uitvoering. Helaas ontraadde staatssecretaris Klijnsma vooralsnog het amendement van Kamerleden Lodders (VVD) en Vermeij (PvdA) dat ervoor pleitte fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te geven gescheiden vermogens aan te houden. Zij steunt het amendement wel inhoudelijk, maar wil beter zicht hebben op de juridische risico’s voor de verplichtstelling. Er wordt nu met spoed advies over het amendement aan de Raad van State gevraagd. Vóór de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer moet dat advies er liggen en dan bepaalt het kabinet een definitief standpunt over het amendement. De VCP is overigens vóór het amendement mits het geen gevolgen heeft voor de verplichtstelling. Een advies van de Raad van State is vanuit dat opzicht dan ook verstandig.

Een ander verzoek betreft het mogen uitvoeren van een nettopensioenregeling in een aparte vermogenskring binnen een APF voor meerdere basisregelingen. Klijnsma laat het amendement hierover aan het oordeel van de Kamer. Volgens de VCP is dit wenselijk omdat het ten goede komt aan de fiscale hygiëne waaraan de regering hecht en omdat het wenselijk is de kosten van een nettopensioenregeling door een zo groot mogelijk collectief te laten dragen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws