Menu

Nu blijkt dat alle politieke steun is ontvallen, pleit de VCP er voor om het wetsvoorstel AOW-kostendelersnorm per direct van tafel te halen. Het wetsvoorstel geeft een onrechtvaardige korting op de AOW-uitkering van mensen die anderen ondersteunen.

VCP pleit al jaren voor intrekken wetsvoorstel
De kostendelersnorm betekent dat een uitkering omlaag gaat als iemand een woning deelt met meer volwassenen, bijvoorbeeld om zorg te verlenen. Al geruime tijd roept de VCP de politiek op om het omstreden wetsvoorstel inzake de kostendelersnorm in de AOW van tafel te halen. Eerder werd de inwerkingtreding van het wetsvoorstel uitgesteld, vanwege kritiek op het wetsvoorstel.

Van uitstel naar afstel
Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt, dat geen enkele partij de kostendelersnorm in de AOW nog langer ondersteunt. Het CPB heeft de ‘door het kabinet voorgestelde kostendelersnorm in de AOW niet meegenomen, nu het kabinet de implementatie van dit onderdeel in de wet weer heeft uitgesteld, nu tot 2019’. Geen enkele partij heeft de maatregel alsnog opgenomen in hun voorstellen voor de komende kabinetsperiode.

Wetsvoorstel direct intrekken
De VCP roept het kabinet op om het wetsvoorstel snel in te trekken nu blijkt dat geen van de partijen het wetsvoorstel nog ondersteunt. Meer onderzoek is dus niet meer nodig. Het zou een gotspe zijn wanneer een nieuwe coalitie alsnog het wetsvoorstel zou doorzetten.

Zie ook onze eerdere oproepen in 2015 en 2016 om het wetsvoorstel fundamenteel te heroverwegen.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws