Menu

De VCP vindt de uitlatingen van VNO-NCW voorzitter De Boer absoluut niet kunnen. De stellingen die gisteren in het interview in de Volkskrant door VNO-NCW worden betrokken, getuigen van weinig respect en zetten het sociaal-economisch overleg wat VCP betreft onder druk. Juist met de hoge werkloosheid moeten werkgevers en werknemers de verbinding zoeken om de crisis te overwinnen en mensen weer aan het werk te krijgen.

Het geeft weinig blijk van voeling met de realiteit als het gaat om de situatie waarin mensen verkeren, die tijdens de crisis ontslagen zijn. Werklozen die na WW nu beroep moeten doen op de bijstand. Mensen die hun spaargeld en huis hebben moeten opeten. Zinnen als ‘asperges steken, in het zonnetje met de radio aan’ zijn dan gewoon populistisch. De VCP pleit er voor dat mensen in WW en bijstand worden geholpen hun talent te benutten, door goede begeleiding en zo nodig om- of bijscholing. Er is een gezamenlijk inspanning nodig om mensen die ontslagen dreigen te worden naar passend werk te begeleiden.

De werkgeversvoorman heeft inmiddels wel excuses aangeboden voor zijn uitspraak waarbij hij mensen met een bijstandsuitkering wegzette als ‘labbekakken’.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven