Menu

De VCP vindt de uitlatingen van VNO-NCW voorzitter De Boer absoluut niet kunnen. De stellingen die gisteren in het interview in de Volkskrant door VNO-NCW worden betrokken, getuigen van weinig respect en zetten het sociaal-economisch overleg wat VCP betreft onder druk. Juist met de hoge werkloosheid moeten werkgevers en werknemers de verbinding zoeken om de crisis te overwinnen en mensen weer aan het werk te krijgen.

Het geeft weinig blijk van voeling met de realiteit als het gaat om de situatie waarin mensen verkeren, die tijdens de crisis ontslagen zijn. Werklozen die na WW nu beroep moeten doen op de bijstand. Mensen die hun spaargeld en huis hebben moeten opeten. Zinnen als ‘asperges steken, in het zonnetje met de radio aan’ zijn dan gewoon populistisch. De VCP pleit er voor dat mensen in WW en bijstand worden geholpen hun talent te benutten, door goede begeleiding en zo nodig om- of bijscholing. Er is een gezamenlijk inspanning nodig om mensen die ontslagen dreigen te worden naar passend werk te begeleiden.

De werkgeversvoorman heeft inmiddels wel excuses aangeboden voor zijn uitspraak waarbij hij mensen met een bijstandsuitkering wegzette als ‘labbekakken’.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws