Menu
Uitvoering pensioenconvenant: vooruitgang maar nog werk aan de winkel

Pensioenfondsen boekten vooruitgang bij het toepassen van de afspraken over Internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen, maar een eindprint is nodig om de beoogde doelen te halen. Dat meldt de Monitoringscommissie van het zogeheten IMVB-convenant voor de pensioensector, dat drie jaar geleden werd onder andere door de VCP werd ondertekend.

Duurzaam beleggen

In het convenant zijn 75 Nederlandse pensioenfondsen de samenwerking aangegaan met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen te stimuleren. Doel is om meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade en misstanden te voorkomen en aan te pakken. De deelnemende pensioenfondsen hebben samen voor zo’n 1400 miljard euro aan belegd vermogen. Het IMVB-convenant loopt sinds december 2018 voor een periode van vijf jaar.

Stap vooruit

Volgens de monitoringcommissie heeft nu 13 procent van de pensioenfondsen de afspraken uit het convenant omgezet in beleid. “In vergelijking met een vorige meting is dat een flinke stap vooruit, maar afgezet tegen de doelstelling van 100 procent is er nog heel wat werk aan de winkel”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De 100 procent kan pas worden gehaald als alle onderliggende subdoelstellingen zijn ingevuld.

Knelpunten

Enkele knelpunten die worden ervaren op dit moment door de pensioenfondsen zijn de overlap met (Europese) wetgeving, het inregelen van alle stappen van het due diligenceproces als basis voor thematisch beleid en het proces om als aandeelhouder aan te dringen op herstel en verhaal door bedrijven waarin wordt belegd.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws