Menu
Update: Tweede Kamer-behandeling fiscaal pensioen Witteveenkader

Op 3 maart jl. heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel ‘Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ behandeld. Eric Wiebes, de kersverse staatssecretaris van Financiën, heeft tijdens dit debat tot tevredenheid van de MHP toegezegd dat er ook een aanvullende nettopensioenregeling mogelijk wordt gemaakt in de tweede pijler.

De MHP heeft de Kamer meerdere keren opgeroepen in ieder geval de nettolijfrente onder te brengen als pensioen in de tweede pijler. Wanneer de staatsecretaris zijn toezegging gestand doet, wordt het mogelijk voor pensioenfondsen een collectieve regeling uit te voeren voor hun bestaande deelnemersbestand. Door middel van een nettopensioenregeling kan aan werknemers en werkgevers een collectieve regeling worden aangeboden. Een groot voordeel van de tweede pijler is dat het verbod op medische keuringen van toepassing blijft op deze aanvullende nettopensioenregeling. Dit voorkomt dat er selectie aan de poort kan plaatsvinden. Ook mensen met een gezondheidsbeperking kunnen gebruik maken van de regeling, althans bij de regeling onder de tweede pijler. Op aandringen van de Kamer zei de staatssecretaris bovendien toe dat de spaarregeling voor mensen met hogere inkomens niet afkoopbaar wordt en daarmee ook echt aangewend dient te worden voor de opbouw van pensioen.

Staatssecretaris Wiebes heeft een tweetal brieven toegezegd. De eerste brief, welke vóór 2 april a.s. komt en in ieder geval voor de Eerste Kamer-behandeling bekend dient te zijn, zal gaan over de inbedding van de nettolijfrente als nettopensioenregeling in de tweede pijler. Verder zijn er nog aanvullende vragen gesteld door het CDA (Pieter Omtzigt) over onder andere de gevolgen van de wetgeving voor het nabestaandenpensioen op risicobasis. Deze brief wordt elk moment verwacht.

Op donderdag 6 maart zullen de stemmingen plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws