Menu
Vakbonden: goede samenwerking met ondernemingsraden!

De samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden gaat goed maar kan soms beter. Met name bij heldere afspraken en duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Dat kan voorkomen dat individuele werknemers, vakbonden en OR-en door werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld. Bovendien is het bij de nadere invulling van een cao binnen een onderneming van belang dat iedereen weet waar de ruimte voor maatwerk is. Om zulke doelen dichterbij te brengen, hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV een gezamenlijke brochure uitgebracht ter versterking van de samenwerking tussen OR-en en vakbonden. De brochure is aangeboden aan voorzitter Evert Verhulp van de CBM, de SER-commissie die medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen moet bevorderen.

Verwarring
In de praktijk bestaat er nog wel eens verwarring over de rol- en taakverdeling tussen vakbonden en ondernemingsraden. De vakbonden opereren vanuit de wet CAO en de OR vanuit de WOR. Bij een aantal bedrijven kwam het in het recente verleden tot een zogeheten arbeidsvoorwaardenreglement tussen OR en directie. Vakbonden zijn daar geen voorstander van, onder meer omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en ondernemingsraden niet altijd over de benodigde kennis en ervaring beschikken. Wat het ook ingewikkeld maakt, is dat iedere werknemer afzonderlijk moet instemmen met zo’n reglement terwijl een cao van toepassing is op alle werknemers.

Kennis en kunde
De vakcentrales pleiten ervoor dat ondernemingsraden en vakbonden elkaars kennis en kunde optimaal benutten. Vakbonden hebben een grote staat van dienst waar het gaat om het afsluiten van cao’s, het zou zonde zijn om die knowhow niet te benutten. Dat geldt ook voor de naleving van cao’s, iets waar ondernemingsraden in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. Hier kunnen OR en vakbonden elkaar versterken.

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Goede samenwerking tussen OR en vakbond is altijd in het belang van de werknemer, ieder vanuit zijn eigen taak en expertise. Hoe beter die samenwerking is, hoe beter dat is voor de werknemers. Ook een werkgever is gebaat bij een goede en heldere samenwerking, dat voorkomt een hoop rechtszaken en onzekerheid bij werknemers.´

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De werknemers gaan over de CAO en hun eigen arbeidsvoorwaarden. De vakbond onderhandelt namens hen en is onafhankelijk ten opzichte van de werkgever. Werknemers hebben altijd de lead, zij stellen vooraf de inzet vast en keuren het eindresultaat goed of af. Dat is ingebed in de wet CAO en ILO-verdragen en daarmee democratisch en goed geregeld. De OR opereert vanuit de WOR, zorgt voor naleving CAO en invulling CAO-maatwerkafspraken. Met een goede samenwerking en deze heldere taakafbakening voorkom je dat je uit elkaar wordt gespeeld. Daar is de werknemer mee gebaat.

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV: ´Het is van groot belang dat OR-en en vakbonden samen optrekken als het gaat om handhaving op en de juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden. Laten OR-en en vakbonden elkaar versterken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Daar zijn zowel de onderneming als de OR, als de vakbonden bij gebaat!´

Samen optrekken

De brochure is bedoeld om te voorkomen dat OR en vakbonden uit elkaar worden gedreven en via tips de samenwerking te verbeteren. Beide partijen kunnen elkaar juist goed aanvullen in hun gezamenlijke belang op te komen voor werknemers. Dat geldt met name waar het gaat om goed sociaal- en personeelsbeleid. In combinatie met een degelijk ondernemingsbeleid levert dat alleen maar winnaars op. ´Het zijn nog altijd de mensen die het maken, mensen zijn het sociaal kapitaal en met goede, collectieve arbeidsvoorwaarden maken we het voor iedereen beter, aldus de VCP, FNV en CNV.

Lees hier de brochure

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws