Menu

Culemborg, 18 april 2012

Vakcentrales aan Catshuis: ‘Verhoog vennootschapsbelasting en voer toptarief in’

In een gezamenlijke verklaring adviseren de vakcentrales FNV en MHP, en aangesloten bonden, het Catshuis onderscheid te maken tussen maatregelen op de korte termijn die bijdragen aan het oplossen van het begrotingstekort en aanpassingen op de lange termijn die oplossingen bieden voor structurele vraagstukken. Korte termijn bronnen zijn een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting en een tijdelijk toptarief in de inkomstenbelasting.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “Het grootste deel van de 18 miljard die het kabinet al heeft bezuinigd is door de gewone mensen opgehoest. Als er nu opnieuw bezuinigd moet worden adviseren wij dat ten eerste niet te drastisch te doen. Ten tweede moeten de lasten een beetje eerlijk worden verdeeld. Dat betekent dat nu de bedrijven en de hoge inkomens aan de beurt zijn.”

Bob van der Wal, voorzitter van MHP: “Mochten een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting en een tijdelijk toptarief niet voldoende zijn dan is een tijdelijk verhoging van de btw op luxe goederen een optie. Dat levert een hoop geld volgens onze rekenaars. Dat betekent dat de dagelijkse boodschappen niet duurder mogen worden.”

Voor de FNV en MHP is de nullijn ongewenst. Jongerius: ”Zowel de FNV als het MHP vinden dat de vakbeweging al heel lang het voortouw neemt in een verantwoorde loonontwikkeling.” Van der Wal vult aan: “Wij geloven niet in een starre loonpolitiek. Dat is niet meer van deze tijd.’’ Jongerius: “Maatwerk! Dat is hoe wij zaken doen in deze tijd. Bovendien blijft de loonontwikkeling ook in 2012 weer achter bij de inflatie. Bij een nullijn gaan mensen nog minder besteden. Dat is slecht voor de economie.”

Volgens FNV en MHP leveren structurele vraagstukken zoals de woningmarkt, de zorg of de arbeidsmarkt geen geld op voor de korte termijn begrotingsproblemen waar dit kabinet mee kampt. Van der Wal van MHP: “Kabinet: laat onze economie niet vastlopen op boekhoudkundige bezuinigingen. Herstel het gedeukte vertrouwen van mensen door bijvoorbeeld onze jonge generaties perspectief te bieden op een baan en een huis. Dat kan door evenwichtige bezuinigingen op de korte termijn en door met verstand een lange termijnvisie te ontwikkelen.”

De bezuinigingsplannen waar het kabinet nu in het Catshuis naar kijkt, zullen door de vakbeweging kritisch worden beoordeeld. Jongerius: “Daarbij zijn voor de FNV eerlijk delen, solidariteit en duurzaamheid belangrijke toetsstenen. Op dit moment voeren we campagne tegen bezuinigingsplannen van dit kabinet in het passend onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. Die gaan door, want deze desastreuze bezuinigingen moeten worden teruggedraaid. Als uit het Catshuis meer van dit soort onzalige plannen komen, zullen wij onze gerichte bondsacties verder uitbreiden. Wij bereiden in ieder geval campagne-activiteiten voor de versterking van de positie van werknemers in sectoren voor: goede cao’s en het terugdringen van onzeker werk”.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws