Menu

Culemborg, 6 juni 2012

Vakcentrales FNV, CNV en MHP: woon-werkbelasting raakt werkenden ‘dubbel’

Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding van huis naar werk straft hardwerkende mensen ‘dubbel’: via het belasten van de reiskosten, maar ook via hun toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen, waaronder de WMO en de eigen bijdrage voor de zorg.

De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag gaan tot honderden euro’s omlaag. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt namelijk vanaf volgend jaar opgeteld bij het totale inkomen van mensen. Als gevolg hiervan daalt de hoogte van de toeslagen. De vakcentrales FNV, CNV en MHP maken zich zorgen over de inkomenseffecten van deze maatregel. Het belasten van de reiskostenvergoeding zorgt voor flinke extra kosten.
De vakcentrales waarschuwen dat voorbeeldberekeningen die op verschillende websites kunnen worden gemaakt het netto-effect nog kunnen onderschatten omdat de toeslagen hierin nog niet zijn meegenomen.

Voorbeelden indirecte effecten

Een gezin met een werkende vader die 23 kilometer reist en een werkende moeder die niet hoeft te reizen met een huurhuis van 600 euro en een kind op kinderopvang (75 uur) en een kind op de BSO (20 uur) met een gezamenlijk bruto-inkomen van 40.000 euro betaalt straks 844 euro extra door het belasten van de reiskosten, maar gaat er ook nog 336 euro netto op achteruit door de lagere toeslagen. In totaal gaat dit gezin er jaarlijks 1.180 euro netto op achteruit.

Een alleenstaande man zonder kinderen en een eigen huis die 23 kilometer reist met een inkomen van 30.000 euro betaalt straks 844 euro door het extra belasten van de reiskosten, maar gaat er ook nog 108 euro op achteruit door de lagere zorgtoeslag. In totaal gaat hij er jaarlijks 952 euro netto op achteruit.

Een alleenstaande vrouw die 34 kilometer naar het werk reist met een huurhuis van 450 euro en een kind op de kinderopvang (130 uur) en een kind op de BSO (60 uur) met een bruto-inkomen van 28.000 euro betaalt straks 1.248 euro extra door het belasten van de reiskosten, maar gaat er ook nog 1.080 euro op achteruit door de lagere toeslagen. In totaal
gaat zij er jaarlijks 2.328 euro netto op achteruit.

Het effect van de toeslagen loopt net als het effect van de woon-werkbelasting op met de reisafstand. Dit effect kan voor middeninkomens met kinderen oplopen tot meer dan 1.000 euro bij een reisafstand van 20 kilometer van beide ouders. Dit komt dus nog bovenop het belasten van de reiskosten. Het lijkt erop dat de Kunduz-partijen hier niet over hebben nagedacht.

Afzien van belasten reiskostenvergoedingen

De vakcentrales vrezen ook dat het belasten van de reiskosten werken juist minder aantrekkelijk maakt. Zo wordt het minder aantrekkelijk om aan het werk te gaan ver van de woonplaats. En verhuizen is in veel gevallen geen optie. Een gemiddeld huishouden bestaat anno 2012 niet meer uit één kostwinner. Bovendien zit voor veel mensen een verhuizing
er niet in, omdat de huizenmarkt op slot zit.
De politiek moet afzien van het plan om de reiskostenvergoeding voor werkenden te belasten. Het fors verlagen van de toeslagen via de woon-werkbelasting kan ook helemaal niet de bedoeling zijn. De vakcentrales vinden dat de kiezers helderheid verdienen op dit punt, nog vóór de verkiezingen. De vakcentrales roepen de Kamer op om verstandig te zijn en deze maatregel in zijn geheel te schrappen, ook na de verkiezingen.

De vakcentrales beseffen dat het crisis is en dat er bezuinigd moet worden. Zij vinden dat dit eerlijker, socialer en anders kan.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws