Menu

De drie vakcentrales VCP, FNV en CNV roepen de Eerste Kamer op om staatssecretaris Klijnsma te vragen de nieuwe pensioenregels te verbeteren. Dit schreven zij gisteren in een brief aan de senatoren. De Eerste Kamer beslist vandaag wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld.

FNV, CNV en VCP waarschuwen in een brief voor de grotere rentegevoeligheid van het nieuwe stelsel. Verder pleiten zij voor een stabieler pensioenstelsel.
In de brief concluderen de vakcentrales dat de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op de vragen van de senatoren op onderdelen te kort door de bocht of onvolledig zijn. Vandaar deze nadere reactie van de vakcentrales en de oproep aan de Eerste Kamer om de staatssecretaris te verzoeken de voorstellen op onderdelen aan te passen.

Deze strengere eisen leiden niet tot het stabiele pensioencontract waar al vijf jaar over wordt gesproken. Integendeel. Het zal eerder leiden tot meer maatschappelijke onrust omdat er lange tijd niet of nauwelijks kan worden geïndexeerd. ‘’Een geïndexeerd pensioen is een goed pensioen en dat wordt met deze pensioenregels niet bereikt voor jong en oud’’, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein. De vakcentrales vragen de Eerste Kamerleden zich dat bij de behandeling goed te realiseren en de nodige aanpassingen te vragen van dit kabinet.

Zie hier (.pdf) de brief van de drie vakcentrales.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws