Menu

VCP, FNV en CNV roepen de Eerste Kamer op om staatsecretaris Klijnsma te verzoeken de nieuwe pensioenregels aan te passen. De Eerste Kamer bespreekt vandaag wanneer zij die regels gaat behandelen. De vakcentrales waarschuwen ervoor dat de schade kan oplopen tot tientallen miljarden.

Volgens de vakcentrales dwingt dit nieuwe toetsingskader pensioenfondsen om op grote schaal de rente af te dekken middels derivaten. Als de rente gaat stijgen zullen die derivaten een grote verliespost opleveren, waardoor indexatie op de lange termijn nog lastiger wordt. Daarom moet hiernaar snel onderzoek worden gedaan. Door de strengere nominale buffereisen wordt indexeren op korte termijn namelijk al praktisch onmogelijk.

De vakcentrales stellen in hun brief (pdf.) aan de Eerste Kamer verder dat een instabielere rekenrente voor de lange termijnverplichtingen, de zogeheten UFR, tot een verdere verlaging van de dekkingsgraden zal leiden, gemiddeld met 5 procent. Zij pleiten ervoor deze nieuwe UFR even te parkeren. Dit omdat er volgend jaar vanuit Europa mogelijk weer een andere methodiek komt voor de bepaling van deze rekenrente, die aanleiding kan zijn voor aanpassingen van de Nederlandse UFR. Amendering op amendering is onwenselijk. De vakcentrales willen dat dit jojobeleid wordt voorkomen. Zij pleiten voor een methodiek die stabiel uitwerkt. De huidige methodiek is stabieler dan de nieuwe methodiek.

“Dit FTK stapelt prudentie op prudentie en is wel erg rigide. Zelfs de fondsen die er goed voorstaan, kunnen niet indexeren vanwege de strengere buffereisen. Dit FTK zorgt voor een pechgeneratie, terwijl de primaire doelstelling juist het voorkomen hiervan zou moeten zijn. Nu forse buffers aanleggen, is duur en daarmee slecht voor een geïndexeerd geambieerd pensioenresultaat voor jong en oud”, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein.

“Deze strengere eisen dragen niet bij aan een stabiel pensioencontract, maar zullen de maatschappelijke onrust juist vergroten. De schade is niet te overzien. Wij vragen de Eerste Kamerleden zich dat bij de behandeling goed te realiseren en de nodige aanpassingen te vragen van dit kabinet”, zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg: “Een goed pensioen is een pensioen dat meestijgt met de prijzen. De Eerste Kamer is nu in de gelegenheid om dit doel beter haalbaar te maken door de pensioenen minder afhankelijk te maken van de rente. We moeten voorkomen dat de pensioenen de komende tien jaar niet mee kunnen groeien met de prijzen.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws