Menu
AOW

De VCP wil dat het ook mogelijk wordt de AOW-leeftijd naar beneden aan te passen. De coronasterfte kan namelijk leiden tot een daling van de levensverwachting, zo blijkt uit CBS-cijfers. De levensverwachting wordt vanaf 2026 gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Eerder zou dit al in 2025 gebeuren.

Corona

In het wetsvoorstel dat later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat, wordt uitgegaan van een minimumleeftijd van 67 jaar. De VCP wil dat het mogelijk wordt, dat er bij een afwijking van de trend bijvoorbeeld door de nog ongewisse effecten van de coronacrisis, de AOW-leeftijd ook lager dan 67 jaar kan worden.

Korter doorwerken

In het wetsvoorstel werkt de levensverwachting nu maar één kant op. Bij een stijging van de levensverwachting gaat de AOW-leeftijd omhoog. Dit betekent dat bij een jaar langer leven we 8 maanden langer moeten werken. Echter is niet geregeld dat we bij een jaar korter leven ook 8 maanden korter hoeven door te werken.

Levensverwachting omlaag door corona

Vandaag bleek uit CBS-cijfers dat bij een hoge sterfte in de tweede coronagolf de levensverwachting met een jaar kan dalen. “Een daling van de AOW-leeftijd kan dan voor de hand liggen en dient niet op voorhand uitgesloten te worden. Daar zijn de effecten die de crisis op ons heeft nu nog te ongewis voor”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. De Tweede Kamer spreekt binnenkort over de systematiek waarover afspraken zijn gemaakt in het Pensioenakkoord.

Aanpassing AOW-leeftijd twee kanten op

Eerst leidde een jaar langer leven tot een jaar langer doorwerken. Dit wordt nu aangepast, zoals de VCP ook geruime tijd heeft bedongen naar 8 maanden langer werken. Dit betreft één van de afspraken die zijn gemaakt in het Pensioenakkoord in juni 2019. Hierdoor zal de AOW-leeftijd in de toekomst minder snel oplopen en de duur van het werkzame leven meer in verhouding staan tot de duur van het AOW-pensioen. Maar een daling is dus niet voorzien. De VCP roept de Tweede Kamer op de minister te verzoeken ook een daling binnen de systematiek mogelijk te maken indien er sprake is van een trendbreuk, bijvoorbeeld als gevolg van corona.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws