Menu
Sociale zekerheid

De VVD wil opnieuw bezuinigen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als het aan de VVD ligt, wordt straks de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald door het selecteren van nog maar twee functies die iemand nog zou kunnen uitoefenen, blijkt uit de doorberekeningen door het CPB. Nu zijn dat er nog drie. Voor de VCP is een bezuiniging op de WIA onacceptabel.

Wijziging schattingsbesluit

Het voorstel van de VVD heeft tot gevolg dat arbeidsongeschikte werknemers de dupe worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat dat een deel helemaal geen of een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering zou krijgen. Dat is onacceptabel volgens de VCP. Door de jaren heen zijn de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering al ontelbare keren aangescherpt. “Het is onbegrijpelijk dat de VVD nu wil bezuinigen op deze kwetsbare groep, zeker gezien de huidige situatie waardoor de baankansen nog kleiner zijn geworden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Ook stelt de VVD voor om uitkeringen te bevriezen, behalve de AOW en de WIA. Mensen die bijvoorbeeld hun baan zijn verloren of ziek zijn geworden worden zo onevenredig hard geraakt.

Advies Stichting van de Arbeid

De VCP heeft ruim twee jaar geleden, samen met FNV en CNV, met het huidige demissionaire kabinet afspraken gemaakt om de eerder aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord van tafel te krijgen. Ook is de Stichting van de Arbeid op verzoek van het ministerie van SZW met een advies gekomen om meer mensen aan het werk te helpen en de systematiek te verbeteren. Het voorstel van strengere keuringseisen staat daar lijnrecht tegenover. “Het gat tussen theorie en praktijk is nu al te groot geworden. Werknemers herkennen zich vaak niet in de functies die worden geselecteerd. De VVD wil daar nog een schep bovenop doen”, zegt Van Holstein.

Beperking maximum dagloon

Ook de SGP wil bezuinigen op de WIA door het maximumdagloon in de WIA te verlagen naar 200% van het wettelijk minimumloon, wat neer komt op een bedrag van € 3.369,60 bruto per maand. Als sprake is van een uitkeringspercentage van 70%, wordt de maximale uitkering € 2.358,72 per maand. Een verlaging van € 1.042,55 per maand. Ook met dit voorstel wordt de WIA verder uitgekleed.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws