Menu
VCP, FNV en CNV pleiten voor meer flexibiliteit leven lang leren

Om het leven lang leren te stimuleren moet het deeltijdonderwijs binnen de publieke bekostiging worden afgestemd op de wensen van werknemers. Binnen het hoger en mbo-onderwijs moeten maatwerk en flexibele diplomatrajecten komen. Het voorstel tot afschaffen van het vestigingsplaatsbeginsel voor publieke hbo’s is een goede start, zo beargumenteren VCP, FNV en CNV in een brief (.pdf)  naar de Tweede Kamer. Werknemers kunnen tijdens het werk blijven leren en zo up-to-date qua kennis blijven.

De VCP blijft aangeven dat het zeer hoge instellingscollegegeld voor een tweede bachelor of master moet worden aangepast. Indien de kosten voor een tweede studie niet omlaag gaan, heeft meer flexibiliteit weinig toegevoegde waarde voor het stimuleren van scholing. Ook stellen de vakcentrales voor om het Leven Lang Lerenkrediet beschikbaar te maken voor werknemers boven 55 jaar. Zij moeten immers nog meer dan tien jaar werken en moeten daarom ook de kans krijgen om scholing te volgen.

Binnen het mbo-onderwijs is het vreemd dat er niet dezelfde mogelijkheden als in het hoger onderwijs (bachelor – master) zijn om bekostigd een vervolgopleiding te volgen. De vakcentrales vragen daarom de minister van OCW om dit mogelijk te maken, zodat werknemers, op een later moment, een tweede mbo-opleiding op een hoger niveau kunnen volgen.

Om Leven Lang Leren voor werknemers daadwerkelijk van de grond te laten komen is het van belang dat de ministers Bussemaker en Asscher dit gezamenlijk met sociale partners oppakken. De VCP pakt graag de handschoen op om meer scholingsmogelijkheden voor werknemers te creëren.

De Nationale Beeldbank/Jody86

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws